De vakbonden roepen op nog geen beslissing te nemen over een eventueel vertrek, bevestigt Rudi Kennes van het ABVV namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Normaal zouden directie en vakbonden vorige week de laatste hand leggen aan de cao-akkoorden, zodat de arbeiders nu konden beslissen of zij meteen wilden vertrekken of langer blijven en of ze opteerden voor brugpensioen of een vertrekpremie. Volgens Kennes zijn de bijeengeroepen werknemers inderdaad ontgoocheld en vertrouwen zij het bedrijf niet meer.

Kennes wijst erop dat het bedrijf bij gebrek aan cao formeel echter niet kan overgaan tot collectief ontslag, ook al zijn directie en vakbonden het eens over het financiële luik.

"Stopzetten rechtzaak onaanvaardbaar"

"GM wil in de cao een artikel dat personeelsleden belet naar de rechtbank te gaan en dat de rechtzaak stopzet die wij hebben aangespannen na het afblazen van de productie van kleine terreinwagens in Antwerpen. Hiermee ontzegt men de mensen een elementair recht", zegt Kennes die uitlegt waarom de vakbonden niet akkoord gaan.

"Dit is beneden alle peil. Bovendien heeft men ons altijd weggelachen met de rechtszaak over de terreinwagens, maar is men er blijkbaar toch wel bang voor."

In de autofabriek wordt deze week niet gewerkt. Normaal start de productie volgende week maandag met nog maar één ploeg.

De vakbonden roepen op nog geen beslissing te nemen over een eventueel vertrek, bevestigt Rudi Kennes van het ABVV namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. Normaal zouden directie en vakbonden vorige week de laatste hand leggen aan de cao-akkoorden, zodat de arbeiders nu konden beslissen of zij meteen wilden vertrekken of langer blijven en of ze opteerden voor brugpensioen of een vertrekpremie. Volgens Kennes zijn de bijeengeroepen werknemers inderdaad ontgoocheld en vertrouwen zij het bedrijf niet meer. Kennes wijst erop dat het bedrijf bij gebrek aan cao formeel echter niet kan overgaan tot collectief ontslag, ook al zijn directie en vakbonden het eens over het financiële luik. "Stopzetten rechtzaak onaanvaardbaar""GM wil in de cao een artikel dat personeelsleden belet naar de rechtbank te gaan en dat de rechtzaak stopzet die wij hebben aangespannen na het afblazen van de productie van kleine terreinwagens in Antwerpen. Hiermee ontzegt men de mensen een elementair recht", zegt Kennes die uitlegt waarom de vakbonden niet akkoord gaan. "Dit is beneden alle peil. Bovendien heeft men ons altijd weggelachen met de rechtszaak over de terreinwagens, maar is men er blijkbaar toch wel bang voor." In de autofabriek wordt deze week niet gewerkt. Normaal start de productie volgende week maandag met nog maar één ploeg.