Maandag moet de raad van bestuur van bpost opnieuw een standpunt innemen over de vernieuwing van het mandaat van Johnny Thijs. Opnieuw, want de raad heeft dat al een keer gedaan in mei. Toen droegen de bestuurders unaniem Johnny Thijs voor om zichzelf op te volgen zodra zijn mandaat begin volgend jaar vervalt.

Die verlenging wordt nu al maanden overschaduwd door de discussie over de lonen van topmanagers in overheidsbedrijven. Hoewel de regering geen bezwaar uitte tegen een herbenoeming van Thijs, bleef een bekrachtiging van zijn nieuwe mandaat uit. In november stuurde de raad van bestuur een brief aan de regering om er op aan te dringen groen licht te geven aan het nieuwe mandaat voor Thijs.

Deze week keurde de regering-Di Rupo echter het voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) goed dat het loon van de CEO's van beursgenoteerde overheidsbedrijven plafonneert op maximaal 650.000 euro. Het is twijfelachtig of dat volstaat om Thijs aan boord te houden. Thijs had de jongste jaren een salaris van 1,1 miljoen euro. Eerder had de topman al aangegeven dat hij voor 290.000 euro - het plafond voor toplui in niet-beursgenoteerde overheidsbedrijven - bedankte voor de job.

Vooralsnog wil bpost geen commentaar geven op de situatie. De vakbonden uiten wel luidop hun bezorgdheid. Ze zijn ongerust over een mogelijk vertrek. "Als je naar de postbedrijven in het buitenland kijkt, dan kun je alleen maar vaststellen dat wij een goede directie hebben", zegt ACOD-vakbondsman Jef De Doncker. "Johnny Thijs heeft hier het afgelopen decennium goed werk geleverd. Als hij zou stoppen, is dat reden tot bezorgdheid. Een opvolger zou zich eerst moeten inwerken, terwijl op korte termijn een aantal dossiers juist veel aandacht en ervaring vergen."

Thijs wist de jongste tien jaar bpost te reorganiseren en winstgevend te maken. Hij trok het sociale klimaat uit de klassieke stellingenoorlog. Thijs schuwt de harde discussie niet, maar is ook bereid om naar argumenten te luisteren, oordelen de bonden. Die goede verstandhouding met de bonden is een troef waarop vele collega's jaloers kunnen zijn.

"Wij zijn tegen de herziening van contracten", onderlijnt Marc De Mulder van het VSOA. "Het loon van de CEO is niet onze bevoegdheid, maar als de politieke wereld de afgelopen jaren geen probleem had met een loon van 1,1 miljoen, dan kun je dat eigenlijk als een verworven recht beschouwen. Van ons mag Johnny Thijs verdienen wat hij wil, met die nuance dat er dan vanzelfsprekend ook geen ruimte is voor het discours dat de kleine postmannen een te hoog loon krijgen."

Daar sluit Jef De Doncker zich bij aan: "Het loon van de CEO is niet onze bevoegdheid. En als de loonspanning tussen de hoogste en laagste lonen fors is toegenomen, onthoud ik vooral de gewone postbediendes dus zeker niet te veel verdienen."

Maandag moet de raad van bestuur van bpost opnieuw een standpunt innemen over de vernieuwing van het mandaat van Johnny Thijs. Opnieuw, want de raad heeft dat al een keer gedaan in mei. Toen droegen de bestuurders unaniem Johnny Thijs voor om zichzelf op te volgen zodra zijn mandaat begin volgend jaar vervalt. Die verlenging wordt nu al maanden overschaduwd door de discussie over de lonen van topmanagers in overheidsbedrijven. Hoewel de regering geen bezwaar uitte tegen een herbenoeming van Thijs, bleef een bekrachtiging van zijn nieuwe mandaat uit. In november stuurde de raad van bestuur een brief aan de regering om er op aan te dringen groen licht te geven aan het nieuwe mandaat voor Thijs. Deze week keurde de regering-Di Rupo echter het voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) goed dat het loon van de CEO's van beursgenoteerde overheidsbedrijven plafonneert op maximaal 650.000 euro. Het is twijfelachtig of dat volstaat om Thijs aan boord te houden. Thijs had de jongste jaren een salaris van 1,1 miljoen euro. Eerder had de topman al aangegeven dat hij voor 290.000 euro - het plafond voor toplui in niet-beursgenoteerde overheidsbedrijven - bedankte voor de job.Vooralsnog wil bpost geen commentaar geven op de situatie. De vakbonden uiten wel luidop hun bezorgdheid. Ze zijn ongerust over een mogelijk vertrek. "Als je naar de postbedrijven in het buitenland kijkt, dan kun je alleen maar vaststellen dat wij een goede directie hebben", zegt ACOD-vakbondsman Jef De Doncker. "Johnny Thijs heeft hier het afgelopen decennium goed werk geleverd. Als hij zou stoppen, is dat reden tot bezorgdheid. Een opvolger zou zich eerst moeten inwerken, terwijl op korte termijn een aantal dossiers juist veel aandacht en ervaring vergen."Thijs wist de jongste tien jaar bpost te reorganiseren en winstgevend te maken. Hij trok het sociale klimaat uit de klassieke stellingenoorlog. Thijs schuwt de harde discussie niet, maar is ook bereid om naar argumenten te luisteren, oordelen de bonden. Die goede verstandhouding met de bonden is een troef waarop vele collega's jaloers kunnen zijn. "Wij zijn tegen de herziening van contracten", onderlijnt Marc De Mulder van het VSOA. "Het loon van de CEO is niet onze bevoegdheid, maar als de politieke wereld de afgelopen jaren geen probleem had met een loon van 1,1 miljoen, dan kun je dat eigenlijk als een verworven recht beschouwen. Van ons mag Johnny Thijs verdienen wat hij wil, met die nuance dat er dan vanzelfsprekend ook geen ruimte is voor het discours dat de kleine postmannen een te hoog loon krijgen."Daar sluit Jef De Doncker zich bij aan: "Het loon van de CEO is niet onze bevoegdheid. En als de loonspanning tussen de hoogste en laagste lonen fors is toegenomen, onthoud ik vooral de gewone postbediendes dus zeker niet te veel verdienen."