Gisteren bleek reeds dat het vorige week opgestarte overleg over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019-2020 moeilijk verloopt. Volgens het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er de komende twee jaar ruimte voor maximaal 0,8 procent opslag, bovenop de index. De vakbonden koppelden daarom terug met hun achterban. Alle drie kwamen ze tot de vaststelling dat de onderhandelingen in de Groep van 10 "in het slop zitten". Zo hekelen ze de "magere loonmarge" die het gevolg is van de hervormde loonwet van de huidige regering, klinkt het. Ander twistpunt is de "starre houding op de werkgeversbank" inzake flexibiliteit, eindeloopbaan en minimumlonen. De vakbonden trekken daarom aan de alarmbel en gaan over tot actie op het terrein, zo werd vernomen. De drie bonden organiseren een nationale staking op woensdag 13 februari in alle sectoren over heel het land. De bal ligt volgens de bonden nu in het kamp van de werkgevers en de overheid. De bonden eisen meer koopkracht. "Als de economie erop vooruitgaat, moeten de werknemers in gelijke tred volgen", besluit Miranda Ulens, de nummer twee van het ABVV. (Belga)

Gisteren bleek reeds dat het vorige week opgestarte overleg over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019-2020 moeilijk verloopt. Volgens het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er de komende twee jaar ruimte voor maximaal 0,8 procent opslag, bovenop de index. De vakbonden koppelden daarom terug met hun achterban. Alle drie kwamen ze tot de vaststelling dat de onderhandelingen in de Groep van 10 "in het slop zitten". Zo hekelen ze de "magere loonmarge" die het gevolg is van de hervormde loonwet van de huidige regering, klinkt het. Ander twistpunt is de "starre houding op de werkgeversbank" inzake flexibiliteit, eindeloopbaan en minimumlonen. De vakbonden trekken daarom aan de alarmbel en gaan over tot actie op het terrein, zo werd vernomen. De drie bonden organiseren een nationale staking op woensdag 13 februari in alle sectoren over heel het land. De bal ligt volgens de bonden nu in het kamp van de werkgevers en de overheid. De bonden eisen meer koopkracht. "Als de economie erop vooruitgaat, moeten de werknemers in gelijke tred volgen", besluit Miranda Ulens, de nummer twee van het ABVV. (Belga)