Nieuw is de tanende populariteit van vakbonden niet, want hun ledenaantallen vertonen sinds 2009 een dalende lijn. Veel Nederlanders overwegen eenvoudigweg nooit om zich bij een bond aan te sluiten. In een enquête voerde de helft van de ondervraagde niet-vakbondsleden dit als belangrijkste reden op. Daarnaast meldde 13 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat vakbonden geen invloed hebben op hun arbeidsvoorwaarden. In iets mindere mate vonden niet-vakbondsleden de kosten voor het lidmaatschap te hoog of waren ze van mening dat de bonden hun belangen niet goed behartigen. Volgens vakbond FNV laten de cijfers van het CBS zien dat een groot deel van Nederland dat geen lid is van een vakbond, er nog nooit serieus over heeft nagedacht om lid te worden. "Dat is voor de vakbonden in Nederland nog een heel grote groep om te overtuigen en er is dus nog volop ruimte om te groeien", reageert de bond die nog een kleine 1 miljoen leden telt. (Belga)

Nieuw is de tanende populariteit van vakbonden niet, want hun ledenaantallen vertonen sinds 2009 een dalende lijn. Veel Nederlanders overwegen eenvoudigweg nooit om zich bij een bond aan te sluiten. In een enquête voerde de helft van de ondervraagde niet-vakbondsleden dit als belangrijkste reden op. Daarnaast meldde 13 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat vakbonden geen invloed hebben op hun arbeidsvoorwaarden. In iets mindere mate vonden niet-vakbondsleden de kosten voor het lidmaatschap te hoog of waren ze van mening dat de bonden hun belangen niet goed behartigen. Volgens vakbond FNV laten de cijfers van het CBS zien dat een groot deel van Nederland dat geen lid is van een vakbond, er nog nooit serieus over heeft nagedacht om lid te worden. "Dat is voor de vakbonden in Nederland nog een heel grote groep om te overtuigen en er is dus nog volop ruimte om te groeien", reageert de bond die nog een kleine 1 miljoen leden telt. (Belga)