"We hebben al onze eisen gepresenteerd en op tafel gelegd. De zware beroepen, de koopkracht en de ambitie van het volgende interprofessioneel akkoord zijn essentiële onderwerpen. Ze hebben geluisterd en ze hebben herhaald dat ze oplossingen willen vinden, maar wel rond de tafel. Verder waren er geen voorstellen van hun kant", vertelt Michaël Dufrane, interprofessioneel secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Het was vandaag duidelijk dat voor de vakbonden de maat vol is en dat mobilisaties zullen volgen indien er geen betere toekomstvisie komt voor de werknemers. Toch blijven ze ook geloven in het sociale overleg om vooruitgang te boeken. "We willen de nadruk leggen op het belang van het vinden van een akkoord, al is het al maar om te tonen aan de mensen dat het sociaal overleg werkt en dat de vakbonden en werknemers tot akkoorden kunnen komen. Wij zullen geen akkoord sluiten om een akkoord te sluiten. Het moet zin hebben en aan onze wensen tegemoet komen", besluit Dufrane. Bij het VBO zelf viel te horen dat er weinig commentaar te geven is. "De vakbonden hebben hun eisen voorgelegd." (Belga)

"We hebben al onze eisen gepresenteerd en op tafel gelegd. De zware beroepen, de koopkracht en de ambitie van het volgende interprofessioneel akkoord zijn essentiële onderwerpen. Ze hebben geluisterd en ze hebben herhaald dat ze oplossingen willen vinden, maar wel rond de tafel. Verder waren er geen voorstellen van hun kant", vertelt Michaël Dufrane, interprofessioneel secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Het was vandaag duidelijk dat voor de vakbonden de maat vol is en dat mobilisaties zullen volgen indien er geen betere toekomstvisie komt voor de werknemers. Toch blijven ze ook geloven in het sociale overleg om vooruitgang te boeken. "We willen de nadruk leggen op het belang van het vinden van een akkoord, al is het al maar om te tonen aan de mensen dat het sociaal overleg werkt en dat de vakbonden en werknemers tot akkoorden kunnen komen. Wij zullen geen akkoord sluiten om een akkoord te sluiten. Het moet zin hebben en aan onze wensen tegemoet komen", besluit Dufrane. Bij het VBO zelf viel te horen dat er weinig commentaar te geven is. "De vakbonden hebben hun eisen voorgelegd." (Belga)