Inzet van het overleg is de zogenaamde welvaartsenveloppe. Dat is een budget om de komende twee jaar de uitkeringen - vooral de laagste uitkeringen - op te trekken, bovenop de index. Het gaat in het bijzonder om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen. In die enveloppe zit meer dan 900 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de sociale partners tegen 15 september een advies uitbrachten over de verdeling. Maar dat overleg is mislukt, zo blijkt vandaag. Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt de regering nu een snelle beslissing om de welvaartsenveloppe te verdelen, gezien de "ongekende koopkrachtcrisis". Dat moet er voor zorgen dat heel wat sociale uitkeringen op 1 januari 2023 kunnen stijgen. (Belga)

Inzet van het overleg is de zogenaamde welvaartsenveloppe. Dat is een budget om de komende twee jaar de uitkeringen - vooral de laagste uitkeringen - op te trekken, bovenop de index. Het gaat in het bijzonder om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen. In die enveloppe zit meer dan 900 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de sociale partners tegen 15 september een advies uitbrachten over de verdeling. Maar dat overleg is mislukt, zo blijkt vandaag. Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt de regering nu een snelle beslissing om de welvaartsenveloppe te verdelen, gezien de "ongekende koopkrachtcrisis". Dat moet er voor zorgen dat heel wat sociale uitkeringen op 1 januari 2023 kunnen stijgen. (Belga)