"We zullen nog strijd leveren om meer banen", meldt David Camerini van de christelijke vakbond CSC. "Er is vooruitgang. We hebben een oplossing gevonden voor de moeilijke punten, maar dat is nog niet voldoende."

Naast de verlenging van de overeenkomst 2004 zijn de vakbonden en de directie tot een akkoord over de aanwervingsplannen gekomen. "Er zullen 150 mensen aangenomen worden, zoals de directie het wilde, maar we zullen de situatie om de zes maanden evalueren en om bijkomende aanwervingen vragen", voegt de vakbondsman eraan toe.

De dreiging met outsourcing voor een deel van de fabriek, en de werkonzekerheid die daaruit voortvloeit, zijn geen punt meer.

De tekst bevat ten slotte nog een clausule die preciseert dat elke nieuwe sociale maatregel telkens voorafgegaan zal worden door overleg.

Het duizendtal arbeiders van de koude lijn legde donderdag het werk neer na "onaanvaardbare" voorstellen van de directie over de aanwervingspolitiek en de werkomstandigheden. De medewerkers van de warme lijn dreigden ermee zich bij de actie aan te sluiten, indien de directie haar standpunten niet herzag.

"We zullen nog strijd leveren om meer banen", meldt David Camerini van de christelijke vakbond CSC. "Er is vooruitgang. We hebben een oplossing gevonden voor de moeilijke punten, maar dat is nog niet voldoende." Naast de verlenging van de overeenkomst 2004 zijn de vakbonden en de directie tot een akkoord over de aanwervingsplannen gekomen. "Er zullen 150 mensen aangenomen worden, zoals de directie het wilde, maar we zullen de situatie om de zes maanden evalueren en om bijkomende aanwervingen vragen", voegt de vakbondsman eraan toe. De dreiging met outsourcing voor een deel van de fabriek, en de werkonzekerheid die daaruit voortvloeit, zijn geen punt meer. De tekst bevat ten slotte nog een clausule die preciseert dat elke nieuwe sociale maatregel telkens voorafgegaan zal worden door overleg. Het duizendtal arbeiders van de koude lijn legde donderdag het werk neer na "onaanvaardbare" voorstellen van de directie over de aanwervingspolitiek en de werkomstandigheden. De medewerkers van de warme lijn dreigden ermee zich bij de actie aan te sluiten, indien de directie haar standpunten niet herzag.