De cao in kwestie regelt de jaarlijkse loonsverhogingen van de 137 overgebleven bedienden van Centea, dat in 2012 door het toenmalige Landbouwkrediet werd overgenomen. In totaal telt Crelan 650 tot 700 werknemers.

'In het verleden waren er al meerdere pogingen om de loonvoorwaarden te harmoniseren. Sinds 2016 formuleerde de directie al verschillende voorstellen, maar daar konden wij ons niet in vinden', zegt vakbondssecretaris Sabine Ruys (LBC-NVK). 'De lopende onderhandelingen werden in september plots stopgezet door de directie. Nu heeft ze de cao eenzijdig opgezegd.'

De wijziging van de loonvoorwaarden van de voormalige Centea-bedienden zou al vanaf april ingaan, zo meldde de directie aan het personeel. 'Nochtans moet er vanaf vandaag een termijn van drie maanden worden gerespecteerd', zegt Ruys. 'Daarnaast heeft de cao een doorwerking in de individuele arbeidsovereenkomst voor de betrokken werknemers. Om het systeem van de loonsverhogingen aan te passen, is dus een nieuwe cao nodig.'

Volgens de vakbonden is de werkwijze van Crelan 'onaanvaardbaar'. Ze eisen 'dringend sociaal overleg' en vragen aan de directie om de opzegging van de cao meteen in te trekken. Donderdag staat een personeelsvergadering gepland.

In een reactie zegt Crelan dat het de cao eenzijdig opzegt omdat het systeem van de jaarlijkse loonsverhogingen voor een deel van het personeel, 'een gevoel van ongelijkheid' veroorzaakte. De bank wil 'alle werknemers op dezelfde manier' behandelen. 'De opzegging van de cao betekent niet dat er geen loonaanpassingen meer zullen gebeuren, maar wel dat ze op een uniforme basis voor iedereen zullen worden toegekend', klinkt het.

Crelan wil een verloningsbeleid hanteren dat vasthangt aan de prestaties van het bedrijf en de prestaties van de werknemers. De bank zegt ook de opzeggingstermijn van drie maanden te respecteren. 'Deze gaat in op 1 april en loopt ten einde op 30 juni 2019. Voor de loonaanpassingen van het afgelopen jaar wijzigt er dus niets', luidt het voorts.

'Naar de toekomst toe is de bank bereid om als overgangsmaatregel aan alle bedienden een eenmalige bonus van 500 euro bruto toe te kennen. Dit vereist natuurlijk wel een akkoord tussen de partijen.' De directie van Crelan zegt dat ze bereid blijft om met de vakbonden in overleg te gaan.

De cao in kwestie regelt de jaarlijkse loonsverhogingen van de 137 overgebleven bedienden van Centea, dat in 2012 door het toenmalige Landbouwkrediet werd overgenomen. In totaal telt Crelan 650 tot 700 werknemers.'In het verleden waren er al meerdere pogingen om de loonvoorwaarden te harmoniseren. Sinds 2016 formuleerde de directie al verschillende voorstellen, maar daar konden wij ons niet in vinden', zegt vakbondssecretaris Sabine Ruys (LBC-NVK). 'De lopende onderhandelingen werden in september plots stopgezet door de directie. Nu heeft ze de cao eenzijdig opgezegd.'De wijziging van de loonvoorwaarden van de voormalige Centea-bedienden zou al vanaf april ingaan, zo meldde de directie aan het personeel. 'Nochtans moet er vanaf vandaag een termijn van drie maanden worden gerespecteerd', zegt Ruys. 'Daarnaast heeft de cao een doorwerking in de individuele arbeidsovereenkomst voor de betrokken werknemers. Om het systeem van de loonsverhogingen aan te passen, is dus een nieuwe cao nodig.'Volgens de vakbonden is de werkwijze van Crelan 'onaanvaardbaar'. Ze eisen 'dringend sociaal overleg' en vragen aan de directie om de opzegging van de cao meteen in te trekken. Donderdag staat een personeelsvergadering gepland.In een reactie zegt Crelan dat het de cao eenzijdig opzegt omdat het systeem van de jaarlijkse loonsverhogingen voor een deel van het personeel, 'een gevoel van ongelijkheid' veroorzaakte. De bank wil 'alle werknemers op dezelfde manier' behandelen. 'De opzegging van de cao betekent niet dat er geen loonaanpassingen meer zullen gebeuren, maar wel dat ze op een uniforme basis voor iedereen zullen worden toegekend', klinkt het.Crelan wil een verloningsbeleid hanteren dat vasthangt aan de prestaties van het bedrijf en de prestaties van de werknemers. De bank zegt ook de opzeggingstermijn van drie maanden te respecteren. 'Deze gaat in op 1 april en loopt ten einde op 30 juni 2019. Voor de loonaanpassingen van het afgelopen jaar wijzigt er dus niets', luidt het voorts.'Naar de toekomst toe is de bank bereid om als overgangsmaatregel aan alle bedienden een eenmalige bonus van 500 euro bruto toe te kennen. Dit vereist natuurlijk wel een akkoord tussen de partijen.' De directie van Crelan zegt dat ze bereid blijft om met de vakbonden in overleg te gaan.