"We maken ons grote zorgen over de manier waarop de nieuwe alternatieve vormen van collectief vervoer georganiseerd kunnen worden", zegt ACV Openbare Diensten in een persbericht. "Er ontbreekt een regelgevend kader. Het kan toch niet dat vrijwilligersbusjes, buurtbusjes, ... gaan concurreren met de reguliere sector waar afspraken worden gemaakt over de kwalificatie van de chauffeur, de rij- en rusttijden en de loon- en arbeidsvoorwaarden?" De christelijke vakbond wil dus dat er dringend werk gemaakt wordt van "gelijke spelregels" voor iedereen. "Ook op het vlak van het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo niet is het risico op sociale dumping heel groot, en daarvoor passen wij", klinkt het. De bond dringt aan op "een constructief overleg" over het nieuwe beleid. (Belga)

"We maken ons grote zorgen over de manier waarop de nieuwe alternatieve vormen van collectief vervoer georganiseerd kunnen worden", zegt ACV Openbare Diensten in een persbericht. "Er ontbreekt een regelgevend kader. Het kan toch niet dat vrijwilligersbusjes, buurtbusjes, ... gaan concurreren met de reguliere sector waar afspraken worden gemaakt over de kwalificatie van de chauffeur, de rij- en rusttijden en de loon- en arbeidsvoorwaarden?" De christelijke vakbond wil dus dat er dringend werk gemaakt wordt van "gelijke spelregels" voor iedereen. "Ook op het vlak van het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo niet is het risico op sociale dumping heel groot, en daarvoor passen wij", klinkt het. De bond dringt aan op "een constructief overleg" over het nieuwe beleid. (Belga)