"Als een onderneming werknemers selecteert en daarbij kandidaten uitsluit vanwege een bepaald beschermd criterium, dan moet dat een legitiem doel hebben en moet er ook sprake zijn van proportionaliteit. Dat is wat er in grote lijnen in de Antidiscriminatiewet staat. Studenten uitsluiten van vakantiejobs alleen omdat ze geen werkende familieleden hebben in die onderneming, beantwoordt volgens Unia niet aan de mogelijke proportionaliteitstoets", luidt het op de website van de organisatie. Wat volgens Unia wel proportioneel is en dus kan, is een beperkt percentage van de beschikbare studentenjobs toekennen aan kinderen van eigen personeel. "Het grootste deel moet dus wel openstaan voor kandidaten die geen familieband hebben met personeelsleden. Werkgevers die geen selectieprocedure willen organiseren, kunnen alternatieve oplossingen zoeken zoals bijvoorbeeld een loting of een toewijzing in chronologische volgorde van inschrijving", adviseert Unia. (Belga)

"Als een onderneming werknemers selecteert en daarbij kandidaten uitsluit vanwege een bepaald beschermd criterium, dan moet dat een legitiem doel hebben en moet er ook sprake zijn van proportionaliteit. Dat is wat er in grote lijnen in de Antidiscriminatiewet staat. Studenten uitsluiten van vakantiejobs alleen omdat ze geen werkende familieleden hebben in die onderneming, beantwoordt volgens Unia niet aan de mogelijke proportionaliteitstoets", luidt het op de website van de organisatie. Wat volgens Unia wel proportioneel is en dus kan, is een beperkt percentage van de beschikbare studentenjobs toekennen aan kinderen van eigen personeel. "Het grootste deel moet dus wel openstaan voor kandidaten die geen familieband hebben met personeelsleden. Werkgevers die geen selectieprocedure willen organiseren, kunnen alternatieve oplossingen zoeken zoals bijvoorbeeld een loting of een toewijzing in chronologische volgorde van inschrijving", adviseert Unia. (Belga)