Uit een recente rondvraag van Unizo blijkt dat 4 op de 10 jongeren van 16 tot 18 jaar denkt aan een eigen zaak. "Maar vandaag zijn er nog te veel sociale en financiële drempels, die het uitoefenen van een zelfstandige activiteit als student afremmen", zegt Unizo. Die verwijst daarbij naar de verplichting om sociale bijdragen te betalen en het feit dat ouders de studenten soms niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen. De voorwaarden moeten sopeler, aldus Unizo. De student ondernemer met een netto belastbaar inkomen onder 1.439,42 euro moet vandaag geen sociale bijdragen betalen. Unizo wil dit bedrag optrekken naar 6.505,33 euro. De organisatie wil daarnaast dat er geen minimumbijdrage aangerekend wordt voor studenten die onder de grens van 13.010,66 euro blijven. Bovendien moeten er eenvoudige regels komen om te vermijden dat de ouders de student niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen of hun kinderbijslag verliezen. "In ieder geval moet er een einde komen aan de discriminatie tussen jobstudenten en student-ondernemers over het fiscaal ten laste blijven." Om fiscaal ten laste te blijven, geldt een inkomensgrens van 3.120 euro. De eerste schijf van 2.600 euro netto belastbaar inkomen die via studentenarbeid wordt verdiend, moet echter niet meegeteld worden, terwijl er bij student ondernemers naar alle inkomsten gekeken wordt. (Belga)

Uit een recente rondvraag van Unizo blijkt dat 4 op de 10 jongeren van 16 tot 18 jaar denkt aan een eigen zaak. "Maar vandaag zijn er nog te veel sociale en financiële drempels, die het uitoefenen van een zelfstandige activiteit als student afremmen", zegt Unizo. Die verwijst daarbij naar de verplichting om sociale bijdragen te betalen en het feit dat ouders de studenten soms niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen. De voorwaarden moeten sopeler, aldus Unizo. De student ondernemer met een netto belastbaar inkomen onder 1.439,42 euro moet vandaag geen sociale bijdragen betalen. Unizo wil dit bedrag optrekken naar 6.505,33 euro. De organisatie wil daarnaast dat er geen minimumbijdrage aangerekend wordt voor studenten die onder de grens van 13.010,66 euro blijven. Bovendien moeten er eenvoudige regels komen om te vermijden dat de ouders de student niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen of hun kinderbijslag verliezen. "In ieder geval moet er een einde komen aan de discriminatie tussen jobstudenten en student-ondernemers over het fiscaal ten laste blijven." Om fiscaal ten laste te blijven, geldt een inkomensgrens van 3.120 euro. De eerste schijf van 2.600 euro netto belastbaar inkomen die via studentenarbeid wordt verdiend, moet echter niet meegeteld worden, terwijl er bij student ondernemers naar alle inkomsten gekeken wordt. (Belga)