Het onderzoekinstituut hield een grootschalige bevraging van uitzendkrachten die aangesloten zijn bij de vakbond ACV. De uitzendenquête toont aan dat de meest kwetsbare werknemers het scherpst de nadelen van interimwerk ervaren en individueel het zwakst staan om knelpunten aan te kaarten. De helft van de ondervraagde uitzendkrachten zit onvrijwillig in het statuut van tijdelijke tewerkstelling. Slechts 11 procent benadrukt elementen als flexibiliteit en vrijheid als een motivatie om voor deze arbeidsovereenkomst te kiezen. Een tweederdemeerderheid (66 procent) wil liefst een vast contract. Bij de jongere werknemers gaat het om 71 procent. In vergelijking met reguliere werknemers liggen de loonvoorwaarden en opleidingskansen voor uitzendkrachten lager. Zestig procent van de interimmedewerkers geeft aan het voorbije jaar geen opleiding te hebben gekregen. Zij hebben minder autonomie in het uitvoeren van de taken en worden geconfronteerd met meer controle op hun werk dan werknemers met een vast contract in gelijkaardige functies. Uitzendkrachten met een precaire gezinssituatie naar inkomen signaleren vaker een ongelijke behandeling. "Voor de wetgeving rond gelijke behandeling van uitzendkrachten en werknemers is dat een duidelijk knelpunt", zegt onderzoeker Maarten Hermans. (Belga)

Het onderzoekinstituut hield een grootschalige bevraging van uitzendkrachten die aangesloten zijn bij de vakbond ACV. De uitzendenquête toont aan dat de meest kwetsbare werknemers het scherpst de nadelen van interimwerk ervaren en individueel het zwakst staan om knelpunten aan te kaarten. De helft van de ondervraagde uitzendkrachten zit onvrijwillig in het statuut van tijdelijke tewerkstelling. Slechts 11 procent benadrukt elementen als flexibiliteit en vrijheid als een motivatie om voor deze arbeidsovereenkomst te kiezen. Een tweederdemeerderheid (66 procent) wil liefst een vast contract. Bij de jongere werknemers gaat het om 71 procent. In vergelijking met reguliere werknemers liggen de loonvoorwaarden en opleidingskansen voor uitzendkrachten lager. Zestig procent van de interimmedewerkers geeft aan het voorbije jaar geen opleiding te hebben gekregen. Zij hebben minder autonomie in het uitvoeren van de taken en worden geconfronteerd met meer controle op hun werk dan werknemers met een vast contract in gelijkaardige functies. Uitzendkrachten met een precaire gezinssituatie naar inkomen signaleren vaker een ongelijke behandeling. "Voor de wetgeving rond gelijke behandeling van uitzendkrachten en werknemers is dat een duidelijk knelpunt", zegt onderzoeker Maarten Hermans. (Belga)