Na een onafgebroken periode van groei viel het aantal uitzenduren en -krachten, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, de voorbije zes maanden licht terug, meldt De Tijd woensdag.

De interimsector geldt als een goede voorspeller van een economische omslag. 'Het verleden leert dat een dalende interimactiviteit steeds samenvalt met een krimp van de economische groei', zegt Paul Verschueren, het hoofd van de studiedienst van Federgon in de krant.

Maar mogelijk is de daling het gevolg van de toenemende omzetting van tijdelijke (interim)contracten in vaste contracten. Dat kan dan weer te maken hebben met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Behalve de vraag naar uitzendkrachten neemt ook het aanbod af, net omdat bepaalde profielen niet meer te vinden zijn.

Volgens ING-econoom Philippe Ledent kan de terugval van de uitzendarbeid gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat de arbeidsmarkt de voorbije twee jaar veel harder is gegroeid dan het bruto binnenlands product (bbp), meldt de krant.

Na een onafgebroken periode van groei viel het aantal uitzenduren en -krachten, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, de voorbije zes maanden licht terug, meldt De Tijd woensdag.De interimsector geldt als een goede voorspeller van een economische omslag. 'Het verleden leert dat een dalende interimactiviteit steeds samenvalt met een krimp van de economische groei', zegt Paul Verschueren, het hoofd van de studiedienst van Federgon in de krant. Maar mogelijk is de daling het gevolg van de toenemende omzetting van tijdelijke (interim)contracten in vaste contracten. Dat kan dan weer te maken hebben met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Behalve de vraag naar uitzendkrachten neemt ook het aanbod af, net omdat bepaalde profielen niet meer te vinden zijn.Volgens ING-econoom Philippe Ledent kan de terugval van de uitzendarbeid gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat de arbeidsmarkt de voorbije twee jaar veel harder is gegroeid dan het bruto binnenlands product (bbp), meldt de krant.