Koolstofdioxide (CO2) maakte 86 procent uit van de totale broeikasgasuitstoot in 2019. Over de periode 2008-2019 zijn de emissies wel gedaald met ongeveer 16 procent. (Belga)

Koolstofdioxide (CO2) maakte 86 procent uit van de totale broeikasgasuitstoot in 2019. Over de periode 2008-2019 zijn de emissies wel gedaald met ongeveer 16 procent. (Belga)