Het hof van beroep in Brussel heeft een tussenarrest geveld in de zaak die Base in 2003 aanspande tegen Belgacom over vermeend misbruik van een dominante positie. Base meent dat de goedkope "on-net" tarieven voor telefoontjes tussen Belgacom-klanten de concurrentie vervalsten in de periode 1999-2004. Mobistar heeft zich bij de klacht aangesloten.

Base omschrijft de misbruiken als "het uitbuiten van netwerkeffecten, het toepassen van een prijsschaar ("margin squeeze"), roofprijzen en voorwaardelijke kortingen".

Op 29 mei 2007 had de rechtbank van koophandel te Brussel deskundigen aangesteld om de prijsschaar en de netwerkeffecten te onderzoeken. Die deskundigen werden naderhand door Belgacom met succes gewraakt.

Het arrest van 26 februari 2015 geeft de nieuwe experten nu de opdracht ook de twee andere aantijgingen van Base te onderzoeken, namelijk de roofprijzen en de voorwaardelijke kortingen. Base noemt het arrest "een mijlpaal in de richting van de erkenning van de duurzame nadelige impact van de concurrentievervalsende tarifaire praktijken van Proximus op de concurrentiestructuur van de Belgische mobiele markt, ten koste van de consument".

Volgens Belgacom is het arrest echter helemaal geen bevestiging dat er effectief misbruik is vastgesteld. "De experten hebben tijd tot 31 maart 2016 om dat te onderzoeken", preciseert woordvoerder Jan Margot van Belgacom. Hij wijst erop dat Base ook nog moet aantonen dat het schade heeft geleden door de praktijken. Pas daarna kan er sprake zijn van een schaderaming. Het arrest is overigens meer dan honderd pagina's lang. Alle partijen zeggen dat ze het "nog aan het bestuderen zijn".

Commentaar

De zaak is pittig omdat Belgacom in de periode 1999-2004 spectaculair hoge vergoedingen betaalde aan Base voor elk telefoontje vanaf zijn eigen netwerk naar een Base-klant. Die hoge vergoedingen moesten precies compenseren dat Base als late starter op de Belgische markt weinig marktaandeel had. Met de rechtszaak probeert Base dus in zekere zin twee keer langs de kassa te passeren.

Het waren ook de hoge afwikkelingstarieven die Base (en in mindere mate Mobistar) ontving die ervoor zorgden dat de prijzen op de mobiele markt in België zeer hoog bleven. Pas in 2010 begon de toezichthouder echt werk te maken van de geleidelijke verlaging van die tarieven. (BL)

Het hof van beroep in Brussel heeft een tussenarrest geveld in de zaak die Base in 2003 aanspande tegen Belgacom over vermeend misbruik van een dominante positie. Base meent dat de goedkope "on-net" tarieven voor telefoontjes tussen Belgacom-klanten de concurrentie vervalsten in de periode 1999-2004. Mobistar heeft zich bij de klacht aangesloten. Base omschrijft de misbruiken als "het uitbuiten van netwerkeffecten, het toepassen van een prijsschaar ("margin squeeze"), roofprijzen en voorwaardelijke kortingen".Op 29 mei 2007 had de rechtbank van koophandel te Brussel deskundigen aangesteld om de prijsschaar en de netwerkeffecten te onderzoeken. Die deskundigen werden naderhand door Belgacom met succes gewraakt. Het arrest van 26 februari 2015 geeft de nieuwe experten nu de opdracht ook de twee andere aantijgingen van Base te onderzoeken, namelijk de roofprijzen en de voorwaardelijke kortingen. Base noemt het arrest "een mijlpaal in de richting van de erkenning van de duurzame nadelige impact van de concurrentievervalsende tarifaire praktijken van Proximus op de concurrentiestructuur van de Belgische mobiele markt, ten koste van de consument".Volgens Belgacom is het arrest echter helemaal geen bevestiging dat er effectief misbruik is vastgesteld. "De experten hebben tijd tot 31 maart 2016 om dat te onderzoeken", preciseert woordvoerder Jan Margot van Belgacom. Hij wijst erop dat Base ook nog moet aantonen dat het schade heeft geleden door de praktijken. Pas daarna kan er sprake zijn van een schaderaming. Het arrest is overigens meer dan honderd pagina's lang. Alle partijen zeggen dat ze het "nog aan het bestuderen zijn".De zaak is pittig omdat Belgacom in de periode 1999-2004 spectaculair hoge vergoedingen betaalde aan Base voor elk telefoontje vanaf zijn eigen netwerk naar een Base-klant. Die hoge vergoedingen moesten precies compenseren dat Base als late starter op de Belgische markt weinig marktaandeel had. Met de rechtszaak probeert Base dus in zekere zin twee keer langs de kassa te passeren. Het waren ook de hoge afwikkelingstarieven die Base (en in mindere mate Mobistar) ontving die ervoor zorgden dat de prijzen op de mobiele markt in België zeer hoog bleven. Pas in 2010 begon de toezichthouder echt werk te maken van de geleidelijke verlaging van die tarieven. (BL)