"Belast verbruik in plaats van bezit via heffing in functie van plaats, tijdstip en vervuiling. Schaf tegelijkertijd belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting af", aldus Timmermans via Twitter. "Niet opbrengst is belangrijk, maar vooral het resultaat. Files nemen toe, ook in daluren." Het VBO benadrukt dat een slimme kilometerheffing "een goed idee is, mits er sprake is van een globaal mobiliteitsplan, overlegd door de federale en regionale regeringen". "Net zoals één zwaluw de lente niet maakt, zal één enkele maatregel het fileprobleem niet oplossen. Zo is niet alleen een 'slimme kilometerheffing' een goed idee, maar moeten we ook werk maken van een wettelijk kader voor stille avond- en nachtlevering en meer publieke investeringen in mobiliteit", aldus de werkgeversorganisatie, die ook aangeeft uit te kijken naar de uitwerking van het mobiliteitsbudget. Volgens het VBO verliest de Belgische automobilist elk jaar meer dan een volledige werkweek (44 uur) in de file. De investeringen in infrastructuur zijn met de helft gedaald sinds de jaren 1980 en bedragen momenteel 0,6 procent van het bbp. De economische kostprijs van de files bedraagt dan weer 2 procent van het bbp of 8 miljard euro per jaar. (Belga)

"Belast verbruik in plaats van bezit via heffing in functie van plaats, tijdstip en vervuiling. Schaf tegelijkertijd belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting af", aldus Timmermans via Twitter. "Niet opbrengst is belangrijk, maar vooral het resultaat. Files nemen toe, ook in daluren." Het VBO benadrukt dat een slimme kilometerheffing "een goed idee is, mits er sprake is van een globaal mobiliteitsplan, overlegd door de federale en regionale regeringen". "Net zoals één zwaluw de lente niet maakt, zal één enkele maatregel het fileprobleem niet oplossen. Zo is niet alleen een 'slimme kilometerheffing' een goed idee, maar moeten we ook werk maken van een wettelijk kader voor stille avond- en nachtlevering en meer publieke investeringen in mobiliteit", aldus de werkgeversorganisatie, die ook aangeeft uit te kijken naar de uitwerking van het mobiliteitsbudget. Volgens het VBO verliest de Belgische automobilist elk jaar meer dan een volledige werkweek (44 uur) in de file. De investeringen in infrastructuur zijn met de helft gedaald sinds de jaren 1980 en bedragen momenteel 0,6 procent van het bbp. De economische kostprijs van de files bedraagt dan weer 2 procent van het bbp of 8 miljard euro per jaar. (Belga)