Het vakbondsfront buigt zich begin volgende week over de voorstellen van de regering. Het blijft wachten op een "duidelijke geste" van de regering en de NMBS-directie alvorens de vakbonden kunnen beslissen om de stakingsaanzegging op te zeggen. Als een akkoord uitblijft, wordt er dus zoals aangekondigd gestaakt op 6 en 7 januari. De laatste drie dagen -21, 22 en 23 januari- worden opgeschoven naar een periode buiten de examens. Dat gebeurde na overleg met de studentenverenigingen. (Belga)

Het vakbondsfront buigt zich begin volgende week over de voorstellen van de regering. Het blijft wachten op een "duidelijke geste" van de regering en de NMBS-directie alvorens de vakbonden kunnen beslissen om de stakingsaanzegging op te zeggen. Als een akkoord uitblijft, wordt er dus zoals aangekondigd gestaakt op 6 en 7 januari. De laatste drie dagen -21, 22 en 23 januari- worden opgeschoven naar een periode buiten de examens. Dat gebeurde na overleg met de studentenverenigingen. (Belga)