De twee partijen zien de komende jaren een "verzadiging van de vraag naar personenvervoer" optreden. Tegen 2040 zou het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon in België - bij ongewijzigd beleid - 1 procent lager liggen dan in 2019. Dat is vooral het gevolg van een veralgemening van het telewerk, zo klinkt het, waardoor minder mensen zich van en naar het werk verplaatsen. Vooral de trein zal de gevolgen van het telewerk ondervinden. Volgens de prognoses zal de vraag naar reizigersvervoer per spoor afnemen: -3 procent in 2040 vergeleken met 2019. Dat komt omdat "het standaardprofiel van de treingebruikers vrij goed overeenkomt met het standaardprofiel van de werkende beroepsbevolking die kan en wil telewerken". Het Planbureau en de FOD Mobiliteit verwachten daarnaast wel dat mensen zich de komende jaren veel vaker te voet of met de fiets zullen verplaatsen (+35 procent tegen 2040). Maar Koning Auto blijft absoluut dominant: het aandeel van de auto in het personenvervoer zal in 2040 nog altijd 82 procent bedragen (tegen 83 procent in 2019). Omdat er tegen 2040 zowat een vijfde meer vrachtwagens op de weg worden verwacht, voorspelt de studie "een daling van de snelheid op het wegennet als gevolg van de verkeerscongestie. Tijdens de spitsuren daalt die snelheid met 10 procent tot 11 procent op de belangrijkste assen in en rond de agglomeraties Antwerpen en Gent, en 6 procent elders in België." Door strengere normen zal de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof ... door het wegverkeer in 2040 wel veel lager liggen dan in 2019. (Belga)

De twee partijen zien de komende jaren een "verzadiging van de vraag naar personenvervoer" optreden. Tegen 2040 zou het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon in België - bij ongewijzigd beleid - 1 procent lager liggen dan in 2019. Dat is vooral het gevolg van een veralgemening van het telewerk, zo klinkt het, waardoor minder mensen zich van en naar het werk verplaatsen. Vooral de trein zal de gevolgen van het telewerk ondervinden. Volgens de prognoses zal de vraag naar reizigersvervoer per spoor afnemen: -3 procent in 2040 vergeleken met 2019. Dat komt omdat "het standaardprofiel van de treingebruikers vrij goed overeenkomt met het standaardprofiel van de werkende beroepsbevolking die kan en wil telewerken". Het Planbureau en de FOD Mobiliteit verwachten daarnaast wel dat mensen zich de komende jaren veel vaker te voet of met de fiets zullen verplaatsen (+35 procent tegen 2040). Maar Koning Auto blijft absoluut dominant: het aandeel van de auto in het personenvervoer zal in 2040 nog altijd 82 procent bedragen (tegen 83 procent in 2019). Omdat er tegen 2040 zowat een vijfde meer vrachtwagens op de weg worden verwacht, voorspelt de studie "een daling van de snelheid op het wegennet als gevolg van de verkeerscongestie. Tijdens de spitsuren daalt die snelheid met 10 procent tot 11 procent op de belangrijkste assen in en rond de agglomeraties Antwerpen en Gent, en 6 procent elders in België." Door strengere normen zal de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof ... door het wegverkeer in 2040 wel veel lager liggen dan in 2019. (Belga)