Uit de transportvooruitzichten tot 2040 voor het personenvervoer en het goederentransport die werden uitgewerkt door het Federaal Planbureau in samenwerking met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, blijkt dat minder mensen de komende jaren voor de trein zullen kiezen om zich te verplaatsen, voornamelijk door een veralgemening van het telewerk. De files op de weg dreigen daarentegen alleen maar toe te nemen. Volgens de prognoses zal bij ongewijzigd beleid de vraag naar reizigersvervoer per spoor de komende jaren afnemen: -3 procent in 2040 vergeleken met 2019. Dat komt omdat "het standaardprofiel van de treingebruikers vrij goed overeenkomt met het standaardprofiel van de werkende beroepsbevolking die kan en wil telewerken". Specifiek voor het woon-werkverkeer zou de trein zelfs 20 procent reizigerskilometers verliezen tegen 2040. De NMBS van haar kant tempert evenwel dat vooruitzicht. "De cijfers gaan omhoog, maar nog niet tot het niveau van 2019", geeft de NMBS toe. De spoorwegmaatschappij mikt "tegen 2032 op 40 procent extra vrijetijdsreizigers en 25 procent meer pendelaars". De NMBS zegt dat ze "alles in het werk zal blijven stellen om reizigers te doen kiezen voor de trein", maar benadrukt tegelijk dat er nood is aan middelen voor investeringen "om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien". Om de impact van het telewerk op te vangen, rekent de NMBS op de ontwikkeling van een abonnement dat meer aangepast is aan mensen die nog maar enkele dagen per week naar het werk gaan. (Belga)

Uit de transportvooruitzichten tot 2040 voor het personenvervoer en het goederentransport die werden uitgewerkt door het Federaal Planbureau in samenwerking met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, blijkt dat minder mensen de komende jaren voor de trein zullen kiezen om zich te verplaatsen, voornamelijk door een veralgemening van het telewerk. De files op de weg dreigen daarentegen alleen maar toe te nemen. Volgens de prognoses zal bij ongewijzigd beleid de vraag naar reizigersvervoer per spoor de komende jaren afnemen: -3 procent in 2040 vergeleken met 2019. Dat komt omdat "het standaardprofiel van de treingebruikers vrij goed overeenkomt met het standaardprofiel van de werkende beroepsbevolking die kan en wil telewerken". Specifiek voor het woon-werkverkeer zou de trein zelfs 20 procent reizigerskilometers verliezen tegen 2040. De NMBS van haar kant tempert evenwel dat vooruitzicht. "De cijfers gaan omhoog, maar nog niet tot het niveau van 2019", geeft de NMBS toe. De spoorwegmaatschappij mikt "tegen 2032 op 40 procent extra vrijetijdsreizigers en 25 procent meer pendelaars". De NMBS zegt dat ze "alles in het werk zal blijven stellen om reizigers te doen kiezen voor de trein", maar benadrukt tegelijk dat er nood is aan middelen voor investeringen "om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien". Om de impact van het telewerk op te vangen, rekent de NMBS op de ontwikkeling van een abonnement dat meer aangepast is aan mensen die nog maar enkele dagen per week naar het werk gaan. (Belga)