De UPTR vraagt nog steeds een uitstel van het systeem dat sinds 1 april in voege is voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Eerst moeten de technische problemen uitgeklaard worden met de OBU's, die de rit van de vrachtwagen registreren en doorsturen. De transportfederatie heeft nu aan Satellic en Viapass, de interregionale overheidsinstantie die het systeem coördineert en controleert, alle problemen overgemaakt die de truckers en transporteurs hen gemeld hebben. UPTR stelt zich ook vragen bij de rol van Viapass als regulator van het systeem. Eerder deze week waren er op verschillende plaatsen, vooral in Wallonië, wegblokkades van misnoegde vrachtwagenbestuurders. Uiteindelijk gaf minister van Binnenlandse Zaken Jambon de politie de opdracht om de blokkades op te heffen. (Belga)

De UPTR vraagt nog steeds een uitstel van het systeem dat sinds 1 april in voege is voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Eerst moeten de technische problemen uitgeklaard worden met de OBU's, die de rit van de vrachtwagen registreren en doorsturen. De transportfederatie heeft nu aan Satellic en Viapass, de interregionale overheidsinstantie die het systeem coördineert en controleert, alle problemen overgemaakt die de truckers en transporteurs hen gemeld hebben. UPTR stelt zich ook vragen bij de rol van Viapass als regulator van het systeem. Eerder deze week waren er op verschillende plaatsen, vooral in Wallonië, wegblokkades van misnoegde vrachtwagenbestuurders. Uiteindelijk gaf minister van Binnenlandse Zaken Jambon de politie de opdracht om de blokkades op te heffen. (Belga)