Olieconcern Total investeert 1 miljard euro in zijn productiecomplex in Antwerpen. Total bevestigt daarmee een eerder bericht in La Libre Belgique.

De beslissing om in Antwerpen te investeren maakt deel uit van de strategie om investeringen te concentreren op grote geïntegreerde platformen en zo hun concurrentiepositie binnen de industrie te versterken. De investering levert wel geen nieuwe banen op.

Volgens Total zullen in de nabije toekomst twee grote investeringsprojecten van start gaan. Het ene is een nieuw raffinagecomplex, dat in de eerste plaats bestemd is voor de omzetting van zware stookolie naar ontzwavelde diesel, en huisbrandolie met ultralaag zwavelgehalte. Total wil zo een antwoord bieden op de verschuiving in de vraag naar producten met een lagere milieu-impact. De start van de nieuwe installatie is gepland voor begin 2016.

Het andere project is een nieuwe installatie voor de omzetting van raffinage-restgassen met lagere toegevoegde waarde, in goedkope petrochemische grondstoffen, ter vervanging van nafta of aardoliedestillaat. De doorgedreven integratie tussen petrochemische en raffinage-onderdelen moet het concurrentievermogen van de petrochemische activiteiten versterken, klinkt het. De start van die nieuwe installatie is gepland voor begin 2017.

Total gaat twee bestaande productiefaciliteiten sluiten omdat die niet langer competitief zijn. Het gaat om de kleinste en oudste stoomkraker, die bij gebrek aan afzetmogelijkheden al niet meer gebruikt wordt, en de kleinste en oudste productielijn voor polyethyleen, die in 2014 wordt gesloten als investeringen in andere polyethyleenlijnen zijn afgerond.

Het personeelsbestand blijft ongewijzigd. Op dit moment telt Total 1.700 werknemers in Antwerpen. (Belga/BO)

Olieconcern Total investeert 1 miljard euro in zijn productiecomplex in Antwerpen. Total bevestigt daarmee een eerder bericht in La Libre Belgique.De beslissing om in Antwerpen te investeren maakt deel uit van de strategie om investeringen te concentreren op grote geïntegreerde platformen en zo hun concurrentiepositie binnen de industrie te versterken. De investering levert wel geen nieuwe banen op. Volgens Total zullen in de nabije toekomst twee grote investeringsprojecten van start gaan. Het ene is een nieuw raffinagecomplex, dat in de eerste plaats bestemd is voor de omzetting van zware stookolie naar ontzwavelde diesel, en huisbrandolie met ultralaag zwavelgehalte. Total wil zo een antwoord bieden op de verschuiving in de vraag naar producten met een lagere milieu-impact. De start van de nieuwe installatie is gepland voor begin 2016. Het andere project is een nieuwe installatie voor de omzetting van raffinage-restgassen met lagere toegevoegde waarde, in goedkope petrochemische grondstoffen, ter vervanging van nafta of aardoliedestillaat. De doorgedreven integratie tussen petrochemische en raffinage-onderdelen moet het concurrentievermogen van de petrochemische activiteiten versterken, klinkt het. De start van die nieuwe installatie is gepland voor begin 2017. Total gaat twee bestaande productiefaciliteiten sluiten omdat die niet langer competitief zijn. Het gaat om de kleinste en oudste stoomkraker, die bij gebrek aan afzetmogelijkheden al niet meer gebruikt wordt, en de kleinste en oudste productielijn voor polyethyleen, die in 2014 wordt gesloten als investeringen in andere polyethyleenlijnen zijn afgerond. Het personeelsbestand blijft ongewijzigd. Op dit moment telt Total 1.700 werknemers in Antwerpen. (Belga/BO)