De 47-jarige Tania Dekens studeerde rechten aan de UGent en behoort tot de eerste lichting federale ambtenaren die het Public Management Programme aan de KU Leuven hebben gevolgd. Ze legde een uitgebreid parcours af binnen de overheidsadministratie, als ambtenaar, kabinetsmedewerker en stafdirecteur. Sinds 1 november 2012 leidt ze Famifed. Daarvoor wordt ze nu in de bloemetjes gezet door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), verwijzend naar haar participatieve leiderschapsstijl, haar strategische visie, constructieve samenwerking met de verschillende stakeholders en een gedrevenheid voor het algemeen belang. Het federaal agentschap voor de kinderbijslag moet als gevolg van de zesde staatshervorming tegen uiterlijk 1 januari 2020 zijn bevoegdheden overdragen naar de gemeenschappen, maar moet intussen wel de kinderbijslag correct en tijdig blijven uitbetalen. "Dekens staat voor de bijna onmogelijke opdracht om een organisatie draaiende te houden, haar mensen te motiveren wetende dat er een einde komt aan hun loopbaan bij Famifed, en tegelijkertijd de toekomst voorbereiden. De organisatie van de kinderbijslag zal in de toekomst immers anders zijn, maar zeker niet minder complex. Een goede samenwerking tussen de deelentiteiten zal hierbij cruciaal zijn". Tania Dekens is de derde vrouw die tot Overheidsmanager van het Jaar verkozen is, in een reeks van 25 managers. (Belga)

De 47-jarige Tania Dekens studeerde rechten aan de UGent en behoort tot de eerste lichting federale ambtenaren die het Public Management Programme aan de KU Leuven hebben gevolgd. Ze legde een uitgebreid parcours af binnen de overheidsadministratie, als ambtenaar, kabinetsmedewerker en stafdirecteur. Sinds 1 november 2012 leidt ze Famifed. Daarvoor wordt ze nu in de bloemetjes gezet door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), verwijzend naar haar participatieve leiderschapsstijl, haar strategische visie, constructieve samenwerking met de verschillende stakeholders en een gedrevenheid voor het algemeen belang. Het federaal agentschap voor de kinderbijslag moet als gevolg van de zesde staatshervorming tegen uiterlijk 1 januari 2020 zijn bevoegdheden overdragen naar de gemeenschappen, maar moet intussen wel de kinderbijslag correct en tijdig blijven uitbetalen. "Dekens staat voor de bijna onmogelijke opdracht om een organisatie draaiende te houden, haar mensen te motiveren wetende dat er een einde komt aan hun loopbaan bij Famifed, en tegelijkertijd de toekomst voorbereiden. De organisatie van de kinderbijslag zal in de toekomst immers anders zijn, maar zeker niet minder complex. Een goede samenwerking tussen de deelentiteiten zal hierbij cruciaal zijn". Tania Dekens is de derde vrouw die tot Overheidsmanager van het Jaar verkozen is, in een reeks van 25 managers. (Belga)