Een monopolist? Frank Vanbrabant houdt niet van het woord. "We werken in een gereguleerde omgeving", corrigeert hij. "Dat Eandis en Infrax zijn samengegaan, heeft te maken met schaalvoordelen, kostenverminderingen en maatschappelijke baten. Ik zeg niet dat het altijd zo was, maar we hebben de cultuur van een privébedrijf. Fluvius is voor 100 procent in handen van overheden, en we werken aan de energietransitie, die cruciaal is voor de hele maatschappij. Daar mogen we best trots op zijn."
...