Het burgerpanel is één van de onderdelen van het traject 'Stroomversnelling', dat donderdag door Tommelein werd gelanceerd. 'Stroomversnelling' moet de langetermijnvisie worden van waar Vlaanderen op termijn naar toe wil op het vlak van energie. De focus bij die plannen ligt op efficiëntie - de goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken - en hernieuwbare energie. Bij dat laatste wil Tommelein zoals bekend voornamelijk inzetten op energie uit zon, wind en warmte. "Ik denk bijvoorbeeld aan warmtenetten, waar ik heel sterk in geloof", aldus de minister. Werkgroepen van specialisten zullen zich nu over verschillende pistes buigen. Die zullen aangevuld worden met een panel van 150 burgers. Die worden geselecteerd uit mensen die online in debat gaan op de website stroomversnelling.vlaanderen. Dat moet eind dit jaar uitmonden in een energievisie en een energiepact. Bedoeling van het burgerpanel is een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de energievisie. Vandaag ondertekenden alvast alle betrokken actoren - sectorfederaties, universiteiten, vakbonden, milieubewegingen, werkgevers, ... - een engagementsverklaring, waarbij ze beloven mee te werken aan 'Stroomversnelling'. (Belga)

Het burgerpanel is één van de onderdelen van het traject 'Stroomversnelling', dat donderdag door Tommelein werd gelanceerd. 'Stroomversnelling' moet de langetermijnvisie worden van waar Vlaanderen op termijn naar toe wil op het vlak van energie. De focus bij die plannen ligt op efficiëntie - de goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken - en hernieuwbare energie. Bij dat laatste wil Tommelein zoals bekend voornamelijk inzetten op energie uit zon, wind en warmte. "Ik denk bijvoorbeeld aan warmtenetten, waar ik heel sterk in geloof", aldus de minister. Werkgroepen van specialisten zullen zich nu over verschillende pistes buigen. Die zullen aangevuld worden met een panel van 150 burgers. Die worden geselecteerd uit mensen die online in debat gaan op de website stroomversnelling.vlaanderen. Dat moet eind dit jaar uitmonden in een energievisie en een energiepact. Bedoeling van het burgerpanel is een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de energievisie. Vandaag ondertekenden alvast alle betrokken actoren - sectorfederaties, universiteiten, vakbonden, milieubewegingen, werkgevers, ... - een engagementsverklaring, waarbij ze beloven mee te werken aan 'Stroomversnelling'. (Belga)