Behalve tijdskrediet bestaan er nog andere formules waarmee werknemers uit de privé hun loopbaan kunnen onderbreken of verminderen. Het gaat dan om thematische verloven zoals ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof. "We vermoedden dat er per saldo niet zoveel zou veranderen", zegt directeur Acerta Consult Dirk Wijns. "En als we onze cijfers over alle types van onderbreking of vermindering nu samen bekijken, dan wordt dat vermoeden inderdaad bevestigd." Zo is het ouderschapsverlof sinds 2013 met 15 pct gestegen: vorig jaar maakte 32,7 pct van de werknemers met loopbaanonderbreking of -vermindering gebruik van deze vorm van thematisch verlof. Vooral bij mannen zit dat in de lift: er tekende zich sinds 2013 een stijging op van 25 pct, terwijl dit bij vrouwen stabiel blijft. Ook palliatief verlof of thematisch verlof voor het verzorgen van een ernstige zieke is er eveneens op vooruit gegaan: van 0,5 pct van alle werknemers in 2012 naar 1 pct vorig jaar. Acerta pleit er bij de sociale partners voor om het werknemers mogelijk te maken hun tijd op te sparen. "We stellen vast dat jammer genoeg de sociale partners niet tot een werkbare oplossing komen", zegt Wijns. (Belga)

Behalve tijdskrediet bestaan er nog andere formules waarmee werknemers uit de privé hun loopbaan kunnen onderbreken of verminderen. Het gaat dan om thematische verloven zoals ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof. "We vermoedden dat er per saldo niet zoveel zou veranderen", zegt directeur Acerta Consult Dirk Wijns. "En als we onze cijfers over alle types van onderbreking of vermindering nu samen bekijken, dan wordt dat vermoeden inderdaad bevestigd." Zo is het ouderschapsverlof sinds 2013 met 15 pct gestegen: vorig jaar maakte 32,7 pct van de werknemers met loopbaanonderbreking of -vermindering gebruik van deze vorm van thematisch verlof. Vooral bij mannen zit dat in de lift: er tekende zich sinds 2013 een stijging op van 25 pct, terwijl dit bij vrouwen stabiel blijft. Ook palliatief verlof of thematisch verlof voor het verzorgen van een ernstige zieke is er eveneens op vooruit gegaan: van 0,5 pct van alle werknemers in 2012 naar 1 pct vorig jaar. Acerta pleit er bij de sociale partners voor om het werknemers mogelijk te maken hun tijd op te sparen. "We stellen vast dat jammer genoeg de sociale partners niet tot een werkbare oplossing komen", zegt Wijns. (Belga)