Bedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen indien hun personeel onmogelijk aan de slag kan gaan als gevolg van de aanslagen van dinsdag op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Dat meldt minister van Werk Kris Peeters, die de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening opdracht heeft gegeven daarover richtlijnen uit te sturen.

'Economische schade beperken'

Het bijstaan van de slachtoffers is voor minister Peeters de absolute prioriteit. "Maar daarnaast wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven de optie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen", licht de vicepremier toe.

'Overmacht'

'Tijdelijke werkloosheid' slaat op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidscontract, maar van wie de arbeidsprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. Een van de redenen daarvoor kan 'overmacht' zijn. Die kan worden ingeroepen als de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen, zoals de sluiting van de luchthaven of het openbaar vervoer, gelden volgens het kabinet-Peeters momenteel als overmacht. "Momenteel zijn de werkprestaties in meerdere ondernemingen verminderd of opgeschort.

Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die verbonden zijn aan eenarbeidsovereenkomst, maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. De belangrijkste redenen voor tijdelijke werkloosheid kunnen zijn: economische oorzaken, slecht weer (alleen voor arbeiders); technische storingen (alleen voor arbeiders); overmacht; sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie; staking (bron RVA)

Bepaalde ondernemingen kunnen de gevolgen van de aanslagen opvangen door bijvoorbeeld telewerk aan te bieden, maar dat is niet haalbaar voor elk bedrijf of elke sector. Er is hier dus sprake van overmacht", geeft Peeters aan. Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. In dat geval moet de werkgever een schrijven richten aan de directeur van het Werkloosheidsbureau. (Belga/BO)

Op welk bedrag heb je recht? (bedragen sinds 01-09-2015)

samenwonende met gezinslast: minimumbedrag 44,52 euro / maximumbedrag 62,44 euro

alleenwonende: minimumbedrag 37,39 euro / maximumbedrag 62,44 euro

samenwonende: minimumbedrag 28,04 euro / maximumbedrag 62,44 euro

Bedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen indien hun personeel onmogelijk aan de slag kan gaan als gevolg van de aanslagen van dinsdag op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Dat meldt minister van Werk Kris Peeters, die de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening opdracht heeft gegeven daarover richtlijnen uit te sturen. Het bijstaan van de slachtoffers is voor minister Peeters de absolute prioriteit. "Maar daarnaast wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven de optie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen", licht de vicepremier toe. 'Tijdelijke werkloosheid' slaat op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidscontract, maar van wie de arbeidsprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. Een van de redenen daarvoor kan 'overmacht' zijn. Die kan worden ingeroepen als de uitvoering van het arbeidscontract onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen, zoals de sluiting van de luchthaven of het openbaar vervoer, gelden volgens het kabinet-Peeters momenteel als overmacht. "Momenteel zijn de werkprestaties in meerdere ondernemingen verminderd of opgeschort. Bepaalde ondernemingen kunnen de gevolgen van de aanslagen opvangen door bijvoorbeeld telewerk aan te bieden, maar dat is niet haalbaar voor elk bedrijf of elke sector. Er is hier dus sprake van overmacht", geeft Peeters aan. Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. In dat geval moet de werkgever een schrijven richten aan de directeur van het Werkloosheidsbureau. (Belga/BO)