Belgische ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus in China - bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de regio of doordat een werknemer door persoonlijke redenen (vakantie, Chinees Nieuwjaar...) in China verblijft en niet naar België kan terugkeren - kunnen sinds begin februari een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Dat gebeurt voorlopig zeer beperkt, blijkt uit cijfers van de RVA. In de periode tot 21 februari hebben zeven ondernemingen een beroep gedaan op de mogelijkheid voor in totaal 25 werknemers.

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, meldt de RVA. Bovendien moet de werkgever nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

Belgische ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus in China - bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de regio of doordat een werknemer door persoonlijke redenen (vakantie, Chinees Nieuwjaar...) in China verblijft en niet naar België kan terugkeren - kunnen sinds begin februari een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat gebeurt voorlopig zeer beperkt, blijkt uit cijfers van de RVA. In de periode tot 21 februari hebben zeven ondernemingen een beroep gedaan op de mogelijkheid voor in totaal 25 werknemers.De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, meldt de RVA. Bovendien moet de werkgever nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.