"Tijdelijke contracten en uitzendarbeid zijn voor heel wat mensen immers een opstap naar (vast) werk. Men zou beter de afschaffing van de proeftijd herzien, daar dit een echte rem is op de aanwerving, ook van oudere werknemers", zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO. Volgens Buysse is werk in België werkbaar. "Dat tonen internationale vergelijkingen aan. We scoren goed inzake de kwaliteit van arbeid, work-life balance en vormingsinspanningen. Om ook in de toekomst verder werkbaar werk te kunnen aanbieden, moeten we vooral inzetten op wendbare bedrijven, werknemers én loopbanen." Volgens Buysse moet daarvoor niet alleen naar de werkgevers gekeken worden. "Ook werknemers, vakbonden en de overheid zullen hierin hun bijdrage moeten leveren. Je komt bovendien niet tot wendbaar werk als je meer rigiditeit en drempels inbouwt, maar door in te zetten op drempelverlaging en maatwerk. Een versoepeling van ons verouderd arbeidsrecht is daarbij een must." Zo zou men volgens Buysse bedrijven ook meer ruimte moeten bieden om experimenten op te zetten rond arbeidsorganisatie, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, maatwerk en langer werken. (Belga)

"Tijdelijke contracten en uitzendarbeid zijn voor heel wat mensen immers een opstap naar (vast) werk. Men zou beter de afschaffing van de proeftijd herzien, daar dit een echte rem is op de aanwerving, ook van oudere werknemers", zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO. Volgens Buysse is werk in België werkbaar. "Dat tonen internationale vergelijkingen aan. We scoren goed inzake de kwaliteit van arbeid, work-life balance en vormingsinspanningen. Om ook in de toekomst verder werkbaar werk te kunnen aanbieden, moeten we vooral inzetten op wendbare bedrijven, werknemers én loopbanen." Volgens Buysse moet daarvoor niet alleen naar de werkgevers gekeken worden. "Ook werknemers, vakbonden en de overheid zullen hierin hun bijdrage moeten leveren. Je komt bovendien niet tot wendbaar werk als je meer rigiditeit en drempels inbouwt, maar door in te zetten op drempelverlaging en maatwerk. Een versoepeling van ons verouderd arbeidsrecht is daarbij een must." Zo zou men volgens Buysse bedrijven ook meer ruimte moeten bieden om experimenten op te zetten rond arbeidsorganisatie, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, maatwerk en langer werken. (Belga)