Waarom moest er een nieuwe CEO komen? Marc Grynberg zei in Trends in november nog dat hij verder wou doen en daar de energie voor had.
...

Waarom moest er een nieuwe CEO komen? Marc Grynberg zei in Trends in november nog dat hij verder wou doen en daar de energie voor had.THOMAS LEYSEN. "Toen Marc in 2008 aan het hoofd van Umicore kwam, was het onze gedeelde visie dat hij dat zo'n tien jaar zou doen. Eind dit jaar zullen het er dertien zijn. Marc heeft ongetwijfeld nog de energie, maar we zijn samen tot de overtuiging gekomen zijn dat dit een goed moment was om de transitie te organiseren, nu de strategie 2020 afgerond is en we heel sterke resultaten neerzetten. Er zullen opnieuw belangrijke strategische investeringsbeslissingen genomen moeten worden, en dan is het ook goed dat een nieuw team klaarstaat om die beslissingen niet alleen te nemen, maar ze ook uit te voeren."Marc Grynberg wordt niet afgeserveerd?LEYSEN. "Neen, integendeel. Marc heeft een heel mooi parcours gelopen. Hij heeft Umicore naar een hoger niveau gebracht. En nu moeten we een leiding hebben die opnieuw tien jaar vooruit kan blikken en Umicore naar het volgende niveau kan brengen."LEYSEN. "Neen, maar we hebben het zeer grondig gedaan. Umicore is een bedrijf dat prat gaat op zijn langetermijnvisie, en ook op de continuïteit in het management. We hebben nog maar drie CEO's gehad in de jongste 26 jaar. We hebben met heel veel mensen gepraat. We hadden het geluk dat we verscheidene heel sterke kandidaten hadden in de laatste ronde. We zijn uiteindelijk geland bij Mathias omdat we echt onder de indruk waren van zijn trackrecord, van wat hij tot nu toe verwezenlijkt heeft. Hij heeft ook de nodige ervaring. Zo leidt hij bij Faurecia nu de hele divisie clean mobility, die staat voor ruim 20.000 mensen en een omzet van bijna 4 miljard. Maar we waren ook onder de indruk van zijn persoonlijkheid en menselijke kwaliteiten. Hij heeft aandacht voor technologie én mensen. Dus ja, we waren door hem gecharmeerd. We geloven dat hij een heel goede match is voor Umicore."LEYSEN. "Neen, maar ik had dat ook niet toen ik als 39-jarige CEO werd, en Marc ook niet. We hebben bij Umicore de jongste decennia de traditie om vrij jonge mensen naar de top te laten doorstromen. Dat is ons over het algemeen toch goed bekomen, lijkt me. We hebben daar dus wel een goed gevoel bij."LEYSEN. "Umicore heeft zich de jongste jaren goed ontwikkeld en we gaan dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een absoluut recordjaar hebben, weliswaar deels gedreven door bijzonder hoge edelmetaalprijzen, maar vooral omdat we de juiste strategieën gevolgd hebben. Umicore staat er goed voor, maar verschillende markten waarin we actief zijn, blijven snel ontwikkelen. Dat is zeker het geval in de batterijmarkt. We zijn vrij uniek gepositioneerd omdat wij met onze katalysatoren producten hebben om verbrandingsmotoren, zolang die nog bestaan, nog schoner en gezonder te maken. We hebben batterijen voor elektrische mobiliteit en we hebben katalysatoren voor brandstofcellen die nodig zijn in de waterstofeconomie. In al die domeinen gaan we verdere stappen moeten zetten. Daarbij is Mathias' kennis van de autosector heel belangrijk. Umicore heeft uiteraard ook divisies die niet inspelen op automotive, maar we voelen dat hij een heel brede kijk heeft op het hele bedrijfsgebeuren, zodat hij ook die andere activiteiten snel zal leren kennen en daarin de juiste impulsen zal kunnen geven. Bovendien heeft Umicore een sterk directiecomité met complementaire vaardigheden, zoals een uitstekende CTO (An Steegen, nvdr). Hij zal het niet alleen moeten doen."LEYSEN. "Gezien het gewicht van China in de wereldeconomie en zeker in de automobielindustrie, is dat land een heel belangrijke markt voor Umicore die ongetwijfeld nog belangrijker zal worden. Umicore staat er al zeer sterk in de katalysatorenmarkt, en in batterijmaterialen zijn we er ook actief, maar er is inderdaad veel concurrentie. Het is dan mooi meegenomen dat Mathias daar ook ervaring heeft. Hij heeft er zes jaar gewoond en spreekt ook een mondje Chinees."LEYSEN. "Umicore verwacht dit jaar een bedrijfsresultaat van ongeveer een miljard euro. Ik denk dus niet dat de raad van toezicht zich heel ongerust maakt. Maar we moeten steeds alert blijven en nooit zelfingenomen worden."