"In twee jaar hebben we het equivalent van twee keer Opel-Antwerpen verloren", zegt Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, de federatie van de textielsector. Dat is het gevolg van herstructureringen die in 500 verschillenden ondernemingen werden doorgevoerd.

Voor het eerste deel van 2010 neemt de sector wel een productiestijging met 5 procent waar, "een licht herstel dat gerelativeerd moet worden". De sector is gematigd optimistisch over de toekomst.

"In twee jaar hebben we het equivalent van twee keer Opel-Antwerpen verloren", zegt Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, de federatie van de textielsector. Dat is het gevolg van herstructureringen die in 500 verschillenden ondernemingen werden doorgevoerd. Voor het eerste deel van 2010 neemt de sector wel een productiestijging met 5 procent waar, "een licht herstel dat gerelativeerd moet worden". De sector is gematigd optimistisch over de toekomst.