Het is La Libre die meldt dat de afschaffing van de belastingvrijstelling op tafel ligt tijdens de begrotingsgesprekken. Vandaag is de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een plafond van 980 euro. Het is overigens niet de eerste keer dat wordt gespeculeerd over het verdwijnen van dat voordeel. Het verdwijnen van de vrijstelling zou het rendement van het spaarboekje nog doen afnemen. Maar Test-Aankoop vreest nog groter nadeel. De consumentenorganisatie is bezorgd dat door het mogelijk verdwijnen van het fiscaal voordeel de banken geen reden meer zullen hebben om dergelijke gereglementeerde spaarrekeningen aan te bieden. En dat dreigt de wettelijke verplichte minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie) in het gedrang te brengen. In dat geval vreest Test Aankoop dat de banken de spaarrente tot nul zullen verlagen, of zelfs negatieve rentes zullen aanrekenen zoals ook al in andere landen gebeurt. (Belga)

Het is La Libre die meldt dat de afschaffing van de belastingvrijstelling op tafel ligt tijdens de begrotingsgesprekken. Vandaag is de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een plafond van 980 euro. Het is overigens niet de eerste keer dat wordt gespeculeerd over het verdwijnen van dat voordeel. Het verdwijnen van de vrijstelling zou het rendement van het spaarboekje nog doen afnemen. Maar Test-Aankoop vreest nog groter nadeel. De consumentenorganisatie is bezorgd dat door het mogelijk verdwijnen van het fiscaal voordeel de banken geen reden meer zullen hebben om dergelijke gereglementeerde spaarrekeningen aan te bieden. En dat dreigt de wettelijke verplichte minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie) in het gedrang te brengen. In dat geval vreest Test Aankoop dat de banken de spaarrente tot nul zullen verlagen, of zelfs negatieve rentes zullen aanrekenen zoals ook al in andere landen gebeurt. (Belga)