Telenet kwam in februari in een mediastorm terecht toen bleek dat politici al jarenlang werden betaald voor advies aan het telecombedrijf. Onder meer Siegfried Bracke (N-VA), Patrick Dewael (Open Vld) en Peter Vanvelthoven (Sp.a) zetelden in de raad, die in 2007 werd opgericht. Dewael streek het meest op: 82.000 euro, Bracke 66.000 euro en Vanvelthoven 62.000 euro. Aanvankelijk wimpelde de Telenet-top de heisa af als een "grote storm in een glas water". Topman John Porter noemde de praktijk "gebruikelijk" en verwees naar concurrent Proximus, waar de overheid aandeelhouder is en politici in de raad van bestuur zetelen. Uiteindelijk beloofde Telenet tegen de zomer duidelijkheid over het voortbestaan van het orgaan. Op een week voor de publicatie van nieuwe kwartaalcijfers zegt het bedrijf nu dat de adviesraad ontbonden wordt. Dat gebeurt "in onderling overleg met de rechtstreeks betrokkenen", klinkt het. De laatste bijeenkomst dateerde volgens Telenet overigens al van begin 2016. De stopzetting wil niet zeggen dat er geen contacten meer zullen zijn. "Voor Telenet blijft het belangrijk om inzichten te verwerven op corporate en maatschappelijke thema's die voor het bedrijf van belang zijn. Daarom zullen we via raadpleging en dialoog blijven samenwerken met onze stakeholders, waaronder senior business leaders, experten uit de zakelijke en academische wereld, en ook beleidsmakers", zegt het bedrijf. Hoe die contacten gelegd worden, zet Telenet uiteen in een nieuw en publiek beschikbaar "stakeholder engagement charter". Daarin staat onder meer dat "stakeholderpanels" zullen dienen als klankbord voor het management. Die panels bestaan uit vertegenwoordigers uit de zakelijke, academische of bedrijfswereld. "Politieke vertegenwoordigers met een actief politiek mandaat zijn uitgesloten van deelname aan de panels", staat er ook. De deelnemers van die panels zullen niet vergoed worden. Onkosten kunnen enkel terugbetaald worden op basis van een duidelijke onkostennota en Telenet zal ook over alle vergoedingen publiek rapporteren, zegt het charter. Dat is een stijlbreuk met het verleden, want tot nu toe maakte Telenet dergelijke vergoedingen niet publiek. (Belga)

Telenet kwam in februari in een mediastorm terecht toen bleek dat politici al jarenlang werden betaald voor advies aan het telecombedrijf. Onder meer Siegfried Bracke (N-VA), Patrick Dewael (Open Vld) en Peter Vanvelthoven (Sp.a) zetelden in de raad, die in 2007 werd opgericht. Dewael streek het meest op: 82.000 euro, Bracke 66.000 euro en Vanvelthoven 62.000 euro. Aanvankelijk wimpelde de Telenet-top de heisa af als een "grote storm in een glas water". Topman John Porter noemde de praktijk "gebruikelijk" en verwees naar concurrent Proximus, waar de overheid aandeelhouder is en politici in de raad van bestuur zetelen. Uiteindelijk beloofde Telenet tegen de zomer duidelijkheid over het voortbestaan van het orgaan. Op een week voor de publicatie van nieuwe kwartaalcijfers zegt het bedrijf nu dat de adviesraad ontbonden wordt. Dat gebeurt "in onderling overleg met de rechtstreeks betrokkenen", klinkt het. De laatste bijeenkomst dateerde volgens Telenet overigens al van begin 2016. De stopzetting wil niet zeggen dat er geen contacten meer zullen zijn. "Voor Telenet blijft het belangrijk om inzichten te verwerven op corporate en maatschappelijke thema's die voor het bedrijf van belang zijn. Daarom zullen we via raadpleging en dialoog blijven samenwerken met onze stakeholders, waaronder senior business leaders, experten uit de zakelijke en academische wereld, en ook beleidsmakers", zegt het bedrijf. Hoe die contacten gelegd worden, zet Telenet uiteen in een nieuw en publiek beschikbaar "stakeholder engagement charter". Daarin staat onder meer dat "stakeholderpanels" zullen dienen als klankbord voor het management. Die panels bestaan uit vertegenwoordigers uit de zakelijke, academische of bedrijfswereld. "Politieke vertegenwoordigers met een actief politiek mandaat zijn uitgesloten van deelname aan de panels", staat er ook. De deelnemers van die panels zullen niet vergoed worden. Onkosten kunnen enkel terugbetaald worden op basis van een duidelijke onkostennota en Telenet zal ook over alle vergoedingen publiek rapporteren, zegt het charter. Dat is een stijlbreuk met het verleden, want tot nu toe maakte Telenet dergelijke vergoedingen niet publiek. (Belga)