De vakantiemaanden juli en augustus zorgen in ondernemingen vaak voor problemen. Soms is er te veel werk voor de achterblijvers, omdat een behoorlijk deel van de collega's met vakantie vertrekt. Op andere momenten is er juist te weinig werk, omdat er minder vraag is bij klanten. In beide gevallen is het goed stil te staan bij die situaties.

Te veel werk?

1. Maak afspraken om vakantiedagen te spreiden

Je werkgever is niet verplicht op een bepaald moment vakantie toe te staan. Je hebt daarvoor toestemming van je leidinggevende nodig. Dat betekent ook dat je werkgever een minimumbezetting kan eisen. En bovendien kan hij vragen dat jij en je collega's onderling afspraken maken. Om te vermijden dat elk jaar dezelfde mensen in een bepaalde periode vakantie opnemen, kan de overste ook een beurtrol opstellen. Nog beter is het die beurtrol vast te leggen in het arbeidsreglement, zodat er achteraf geen discussies zijn.

2. Spreek een verdeling van de taken af

Je baas kan aan jou en je collega's vragen het werk van een afwezige over te nemen. De werkinhoud moet wel overeenkomen met die van de collega die niet op vakantie is. Je werkgever mag ook niet uit het oog verliezen dat dat binnen de wekelijkse grens van 38 uur moet kunnen. Lukt dat niet, dan zullen overuren misschien nodig zijn. In dat geval kun je hierover ook het beste op voorhand afspraken maken: worden dit betaalde overuren of recupdagen?

3. Tijdelijke werkkracht als collega

Als er te veel werknemers tegelijk afwezig zijn, kan je bedrijf een jobstudent of een uitzendkracht inschakelen. Voor een jobstudent gelden andere regels. Zo moet de werkgever hem een bijzondere arbeidsovereenkomst geven. Een jobstudent mag bijvoorbeeld ook niet met bepaalde soorten heftrucks rijden. Werkt hij in de bouwsector, dan moet hij een veiligheidsopleiding hebben gevolgd.

4. Werken met piek- en dalperiodes

In sommige sectoren mogen werknemers tot 11 uur per dag, of 50 uur per week, werken. De horeca is daar een voorbeeld van. In dat geval kan je werkgever de uurroosters zo samenstellen dat in het hoogseizoen meer wordt gewerkt en minder in het laagseizoen. Of jouw bedrijf werkt met 'kleine flexibiliteit'. Dan mag je per dag maximaal twee uur meer of minder werken dan op een normale werkdag en vijf uur meer of minder op weekbasis.

7 tips om je collega's de vakantiemaanden beter door te helpen

Te weinig werk?

1. Werkgever kan de uurroosters aanpassen

Voor zover dit voorzien is, kan je baas bij het samenstellen van de uurroosters rekening houden met periodes dat er weinig werk is. In dat geval wordt in dalperiodes minder en in piekperiodes meer gewerkt.

2. Werkgever kan bedrijf sluiten wegens collectieve vakantie

Als in het bedrijf tijdens een bepaalde periode zo goed als niets te doen valt, kan je baas de werkplek sluiten wegens collectieve vakantie. Normaal beslist het paritair comité daarover. Dat is het overlegorgaan tussen de werkgevers en de werknemers dat de cao's afsluit. Maar je werkgever mag zelf ook een periode van collectieve vakantie vastleggen, als het paritair comité daarover niets heeft beslist voor 31 december van vorig jaar. Hij moet dat wel in overleg doen met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. Is er geen vakbond die je vertegenwoordigt, dan leg je samen met je collega's en de baas de collectieve vakantie vast. .

3. Andere taken uitvoeren?

Andere taken krijgen dan je gebruikelijke opdrachten lijkt aantrekkelijk, maar het bedrijf springt daar toch het beste voorzichtig mee om. Het werk mag niet van een totaal andere aard zijn dan wat je normaal doet, omdat op die manier het arbeidscontract wijzigt. Een directeur mag dus bijvoorbeeld niet de taken van een poetsploeg overnemen of een boekhouder in het bedrijf mag niet plots verkoper zijn.

De vakantiemaanden juli en augustus zorgen in ondernemingen vaak voor problemen. Soms is er te veel werk voor de achterblijvers, omdat een behoorlijk deel van de collega's met vakantie vertrekt. Op andere momenten is er juist te weinig werk, omdat er minder vraag is bij klanten. In beide gevallen is het goed stil te staan bij die situaties. 1. Maak afspraken om vakantiedagen te spreidenJe werkgever is niet verplicht op een bepaald moment vakantie toe te staan. Je hebt daarvoor toestemming van je leidinggevende nodig. Dat betekent ook dat je werkgever een minimumbezetting kan eisen. En bovendien kan hij vragen dat jij en je collega's onderling afspraken maken. Om te vermijden dat elk jaar dezelfde mensen in een bepaalde periode vakantie opnemen, kan de overste ook een beurtrol opstellen. Nog beter is het die beurtrol vast te leggen in het arbeidsreglement, zodat er achteraf geen discussies zijn.2. Spreek een verdeling van de taken afJe baas kan aan jou en je collega's vragen het werk van een afwezige over te nemen. De werkinhoud moet wel overeenkomen met die van de collega die niet op vakantie is. Je werkgever mag ook niet uit het oog verliezen dat dat binnen de wekelijkse grens van 38 uur moet kunnen. Lukt dat niet, dan zullen overuren misschien nodig zijn. In dat geval kun je hierover ook het beste op voorhand afspraken maken: worden dit betaalde overuren of recupdagen?3. Tijdelijke werkkracht als collegaAls er te veel werknemers tegelijk afwezig zijn, kan je bedrijf een jobstudent of een uitzendkracht inschakelen. Voor een jobstudent gelden andere regels. Zo moet de werkgever hem een bijzondere arbeidsovereenkomst geven. Een jobstudent mag bijvoorbeeld ook niet met bepaalde soorten heftrucks rijden. Werkt hij in de bouwsector, dan moet hij een veiligheidsopleiding hebben gevolgd. 4. Werken met piek- en dalperiodesIn sommige sectoren mogen werknemers tot 11 uur per dag, of 50 uur per week, werken. De horeca is daar een voorbeeld van. In dat geval kan je werkgever de uurroosters zo samenstellen dat in het hoogseizoen meer wordt gewerkt en minder in het laagseizoen. Of jouw bedrijf werkt met 'kleine flexibiliteit'. Dan mag je per dag maximaal twee uur meer of minder werken dan op een normale werkdag en vijf uur meer of minder op weekbasis. 1. Werkgever kan de uurroosters aanpassenVoor zover dit voorzien is, kan je baas bij het samenstellen van de uurroosters rekening houden met periodes dat er weinig werk is. In dat geval wordt in dalperiodes minder en in piekperiodes meer gewerkt. 2. Werkgever kan bedrijf sluiten wegens collectieve vakantieAls in het bedrijf tijdens een bepaalde periode zo goed als niets te doen valt, kan je baas de werkplek sluiten wegens collectieve vakantie. Normaal beslist het paritair comité daarover. Dat is het overlegorgaan tussen de werkgevers en de werknemers dat de cao's afsluit. Maar je werkgever mag zelf ook een periode van collectieve vakantie vastleggen, als het paritair comité daarover niets heeft beslist voor 31 december van vorig jaar. Hij moet dat wel in overleg doen met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. Is er geen vakbond die je vertegenwoordigt, dan leg je samen met je collega's en de baas de collectieve vakantie vast. .3. Andere taken uitvoeren?Andere taken krijgen dan je gebruikelijke opdrachten lijkt aantrekkelijk, maar het bedrijf springt daar toch het beste voorzichtig mee om. Het werk mag niet van een totaal andere aard zijn dan wat je normaal doet, omdat op die manier het arbeidscontract wijzigt. Een directeur mag dus bijvoorbeeld niet de taken van een poetsploeg overnemen of een boekhouder in het bedrijf mag niet plots verkoper zijn.