Tommelein toonde zich alvast tevreden met het ondertekende akkoord. "De taxisector toont zich hiermee bereid voor eigen deur te vegen en samen met de inspectiediensten te strijden voor eerlijke concurrentie", klonk het. Die strijd moet aangegaan worden door een betere samenwerking tussen de inspectiediensten, de sector en de regio's, maar ook meer en betere controles en meer gegevensuitwisseling. Er komt ook een werkgroep die zich zal buigen over de rentabiliteit van de sector en online platformen. "Deze rentabiliteit was lange tijd ontoereikend en dat werkte illegale praktijken in de hand die leiden tot oneerlijke concurrentie", aldus KMO-minister Willy Borsus, die het akkoord eveneens ondertekende, net als minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De staatssecretaris verwees in zijn toelichting naar de concurrentie die de sector ondervindt van nieuwe vervoersplatformen, zoals Uber, maar haalde ook aan dat de sociale inspectie in 2014 inbreuken vaststelde bij 27 pct van de werknemers in de sector. Michel Aseglio van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die mee bevoegd wordt voor die controle, liet zich niet vastpinnen op een streefpercentage. "We streven naar een goede informatie-uitwisseling tussen onze diensten en de sector." Een deel van de controles zal ook op gewestelijk niveau uitgevoerd moeten worden. Aseglio liet alvast weten waar mogelijk mee te werken aan de nieuwe gewestelijke diensten. (Belga)

Tommelein toonde zich alvast tevreden met het ondertekende akkoord. "De taxisector toont zich hiermee bereid voor eigen deur te vegen en samen met de inspectiediensten te strijden voor eerlijke concurrentie", klonk het. Die strijd moet aangegaan worden door een betere samenwerking tussen de inspectiediensten, de sector en de regio's, maar ook meer en betere controles en meer gegevensuitwisseling. Er komt ook een werkgroep die zich zal buigen over de rentabiliteit van de sector en online platformen. "Deze rentabiliteit was lange tijd ontoereikend en dat werkte illegale praktijken in de hand die leiden tot oneerlijke concurrentie", aldus KMO-minister Willy Borsus, die het akkoord eveneens ondertekende, net als minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De staatssecretaris verwees in zijn toelichting naar de concurrentie die de sector ondervindt van nieuwe vervoersplatformen, zoals Uber, maar haalde ook aan dat de sociale inspectie in 2014 inbreuken vaststelde bij 27 pct van de werknemers in de sector. Michel Aseglio van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die mee bevoegd wordt voor die controle, liet zich niet vastpinnen op een streefpercentage. "We streven naar een goede informatie-uitwisseling tussen onze diensten en de sector." Een deel van de controles zal ook op gewestelijk niveau uitgevoerd moeten worden. Aseglio liet alvast weten waar mogelijk mee te werken aan de nieuwe gewestelijke diensten. (Belga)