"Enkele jaren geleden werd duurzaamheid nog beschouwd als nice to have. Vandaag kunnen we spreken van een must-have." Dat zegt Geoffrey Pot, general manager operations van Takeda in België. "Wij zien het als onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze activiteiten een minimale impact hebben op het milieu. Daarom zoeken we voortdurend naar oplossingen die onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen."

"Onze site in Lessen gebruikt al honderd procent hernieuwbare elektriciteit, mee dankzij 8.000 zonnepanelen en warmte-krachtkoppeling die jaarlijks 33 gigawattuur - het verbruik van ruim 7.000 gezinnen - opwekken. Tegen 2024 zullen geothermische bronnen en windturbines onze zelfvoorziening nog vergroten. Tegen 2026 willen we 80 procent van onze elektriciteit ter plaatse produceren."

Waterzuiveringsinstallatie

Vorig jaar plaatste Takeda samen met Ekopak (lees p. 9) een waterzuiveringsmodule die afvalwater en regenwater recycleert en hergebruikt. De installatie stelt de productiesite in Lessen in staat het verbruik van drinkwater met 60 procent, ofwel een miljoen liter per dag, te reduceren. Tegen 2025 moet die besparing verder worden opgevoerd tot 90 procent.

Om zijn directe CO2-uitstoot te verminderen, voerde Takeda ook een grondige herziening van zijn logistieke stromen door. De daaruit voortvloeiende verbeteringen leverden het bedrijf in mei 2022 het 'Lean & Green'-label op.

"We hechten veel belang aan het behoud van de biodiversiteit", merkt Geoffrey Pot op. "Daarom investeren we bijvoorbeeld in honingplanten, inheemse bomen, vijvers, bloemrijke weiden en bijenkorven. We werken ook nauw samen met onze gemeenschap. Dat resulteerde onder meer in de schoonmaak van de wegen rond onze site en in de inzameling van medische hulpmiddelen voor Oekraïne."

Extra investeringen

De site in Lessen moet tegen 2030 volledig net carbon zero zijn. Een investering van 300 miljoen euro zorgt voor een nieuwe, emissievrije productielijn. Er komt ook een geautomatiseerd, digitaal magazijn dat de duurzaamheidsdoelstellingen mee ondersteunt. De bouw van beide gebouwen is al gestart. Opmerkelijk is dat de voorsprong die de Henegouwse site heeft op het gebied van energie en afvalbeheer, doorslaggevend was om de investering binnen te halen. Er waren ook Takeda-sites in andere landen die daarvoor in aanmerking kwamen.

"Belangrijk is ook de rol van onze medewerkers", besluit Geoffrey Pot. "We organiseren diverse initiatieven die de bewustmaking rond duurzaamheid moeten aanzwengelen. Ze creëren een motiverende en inspirerende werkomgeving. Dat merken we aan het toegenomen aantal sollicitaties." Takeda investeert bovendien sterk in de digitale ondersteuning via trainingsmodules met virtual reality, testtoepassingen met augmented reality, exoskeletten en robots die de ergonomie ten goede komen.

"Enkele jaren geleden werd duurzaamheid nog beschouwd als nice to have. Vandaag kunnen we spreken van een must-have." Dat zegt Geoffrey Pot, general manager operations van Takeda in België. "Wij zien het als onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze activiteiten een minimale impact hebben op het milieu. Daarom zoeken we voortdurend naar oplossingen die onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen." "Onze site in Lessen gebruikt al honderd procent hernieuwbare elektriciteit, mee dankzij 8.000 zonnepanelen en warmte-krachtkoppeling die jaarlijks 33 gigawattuur - het verbruik van ruim 7.000 gezinnen - opwekken. Tegen 2024 zullen geothermische bronnen en windturbines onze zelfvoorziening nog vergroten. Tegen 2026 willen we 80 procent van onze elektriciteit ter plaatse produceren." Vorig jaar plaatste Takeda samen met Ekopak (lees p. 9) een waterzuiveringsmodule die afvalwater en regenwater recycleert en hergebruikt. De installatie stelt de productiesite in Lessen in staat het verbruik van drinkwater met 60 procent, ofwel een miljoen liter per dag, te reduceren. Tegen 2025 moet die besparing verder worden opgevoerd tot 90 procent. Om zijn directe CO2-uitstoot te verminderen, voerde Takeda ook een grondige herziening van zijn logistieke stromen door. De daaruit voortvloeiende verbeteringen leverden het bedrijf in mei 2022 het 'Lean & Green'-label op. "We hechten veel belang aan het behoud van de biodiversiteit", merkt Geoffrey Pot op. "Daarom investeren we bijvoorbeeld in honingplanten, inheemse bomen, vijvers, bloemrijke weiden en bijenkorven. We werken ook nauw samen met onze gemeenschap. Dat resulteerde onder meer in de schoonmaak van de wegen rond onze site en in de inzameling van medische hulpmiddelen voor Oekraïne." De site in Lessen moet tegen 2030 volledig net carbon zero zijn. Een investering van 300 miljoen euro zorgt voor een nieuwe, emissievrije productielijn. Er komt ook een geautomatiseerd, digitaal magazijn dat de duurzaamheidsdoelstellingen mee ondersteunt. De bouw van beide gebouwen is al gestart. Opmerkelijk is dat de voorsprong die de Henegouwse site heeft op het gebied van energie en afvalbeheer, doorslaggevend was om de investering binnen te halen. Er waren ook Takeda-sites in andere landen die daarvoor in aanmerking kwamen. "Belangrijk is ook de rol van onze medewerkers", besluit Geoffrey Pot. "We organiseren diverse initiatieven die de bewustmaking rond duurzaamheid moeten aanzwengelen. Ze creëren een motiverende en inspirerende werkomgeving. Dat merken we aan het toegenomen aantal sollicitaties." Takeda investeert bovendien sterk in de digitale ondersteuning via trainingsmodules met virtual reality, testtoepassingen met augmented reality, exoskeletten en robots die de ergonomie ten goede komen.