De Zwitserse luchtvaartmaatschappij heeft de contractuele afspraak uit augustus 2001 - het zogenaamde Astoria-akkoord - niet nageleefd, luidt het bij het Brusselse hof.

Het hof veroordeelt Swissair tot een schadevergoeding van 18,3 miljoen euro aan de eisende partijen. Dat zijn meer bepaald de Sabena-curatele en de Belgische staat.

In november 2001 ging de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena failliet. Volgens curator Christian Van Buggenhout had minderheidsaandeelhouder Swissair de Belgische luchtvaartmaatschappij financieel leeggezogen.

De curator eiste 2 miljard euro, wat overeenstemt met het volledige passief van het bedrijf. De Belgische staat eiste 1 miljard euro schadevergoeding.

In eerste aanleg - het vonnis dateert van 2003 - oordeelde de rechter dat de Zwitsers hun contractuele beloften niet waren nagekomen, wat evenwel niet betekende dat Swissair verantwoordelijk werd gesteld voor het faillissement.

Swissair maakt intussen deel uit van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij heeft de contractuele afspraak uit augustus 2001 - het zogenaamde Astoria-akkoord - niet nageleefd, luidt het bij het Brusselse hof. Het hof veroordeelt Swissair tot een schadevergoeding van 18,3 miljoen euro aan de eisende partijen. Dat zijn meer bepaald de Sabena-curatele en de Belgische staat. In november 2001 ging de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena failliet. Volgens curator Christian Van Buggenhout had minderheidsaandeelhouder Swissair de Belgische luchtvaartmaatschappij financieel leeggezogen. De curator eiste 2 miljard euro, wat overeenstemt met het volledige passief van het bedrijf. De Belgische staat eiste 1 miljard euro schadevergoeding. In eerste aanleg - het vonnis dateert van 2003 - oordeelde de rechter dat de Zwitsers hun contractuele beloften niet waren nagekomen, wat evenwel niet betekende dat Swissair verantwoordelijk werd gesteld voor het faillissement. Swissair maakt intussen deel uit van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa.