Het NSZ nam samen met de Landsbond der Beenhouders, Spekslagers en Traiteurs van België cijfers van de federale overheidsdienst Economie onder de loep. In 2009 telde de FOD nog 4.131 detailhandels. Vijf jaar later was dit aantal al gedaald tot 3.714. En Mattheeuws is "200 procent zeker" dat het aantal zaken zal blijven afnemen, mede door de maatregelen van de federale overheid rond de invoering van de witte kassa. Veel slagers voeren naast de corebusiness ook traiteur- en cateringsdiensten uit. Maar zaken die hier jaarlijks meer dan 25.000 euro uithalen, moeten het systeem van de witte kassa invoeren. "Dat er een gelijk speelveld wordt ingevoerd, vinden we goed", zegt Mattheeuws. "Maar dan moet deze sector ook de compensatiemaatregelen, flexi-jobs, krijgen waar de horeca recht op heeft. Het kan niet zijn dat we de stok maar niet de wortel krijgen", besluit Mattheeuws. Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein laat verstaan oor te hebben naar de verzuchtingen uit de sector. "Wij zijn voorstander van de uitbreiding van de flexi-jobs. Maar het regeerakkoord voorziet pas een uitbreiding naar de handel en de bouwsector na evaluatie van de toepassing in de horeca", zegt woordvoerster Margot Neyskens. (Belga)

Het NSZ nam samen met de Landsbond der Beenhouders, Spekslagers en Traiteurs van België cijfers van de federale overheidsdienst Economie onder de loep. In 2009 telde de FOD nog 4.131 detailhandels. Vijf jaar later was dit aantal al gedaald tot 3.714. En Mattheeuws is "200 procent zeker" dat het aantal zaken zal blijven afnemen, mede door de maatregelen van de federale overheid rond de invoering van de witte kassa. Veel slagers voeren naast de corebusiness ook traiteur- en cateringsdiensten uit. Maar zaken die hier jaarlijks meer dan 25.000 euro uithalen, moeten het systeem van de witte kassa invoeren. "Dat er een gelijk speelveld wordt ingevoerd, vinden we goed", zegt Mattheeuws. "Maar dan moet deze sector ook de compensatiemaatregelen, flexi-jobs, krijgen waar de horeca recht op heeft. Het kan niet zijn dat we de stok maar niet de wortel krijgen", besluit Mattheeuws. Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein laat verstaan oor te hebben naar de verzuchtingen uit de sector. "Wij zijn voorstander van de uitbreiding van de flexi-jobs. Maar het regeerakkoord voorziet pas een uitbreiding naar de handel en de bouwsector na evaluatie van de toepassing in de horeca", zegt woordvoerster Margot Neyskens. (Belga)