In mei vorig jaar zei Cegeka dat het een koper zocht voor de bijna 8 procent aandelen die het in eigen bezit had. Cegeka had dat pakket in 2013 van de investeringsmaatschappij LRM overgenomen in een deal die Cegeka toen op 102 miljoen waardeerde. Door die treasury shares nu van de hand te doen, wou CEO André Knaepen geld verzamelen om zijn internationale expansie in onder meer Oostenrijk, Duitsland, Polen en Italië te ondersteunen.
...

In mei vorig jaar zei Cegeka dat het een koper zocht voor de bijna 8 procent aandelen die het in eigen bezit had. Cegeka had dat pakket in 2013 van de investeringsmaatschappij LRM overgenomen in een deal die Cegeka toen op 102 miljoen waardeerde. Door die treasury shares nu van de hand te doen, wou CEO André Knaepen geld verzamelen om zijn internationale expansie in onder meer Oostenrijk, Duitsland, Polen en Italië te ondersteunen. Degroof Petercam werd aangesteld om de verkoop te begeleiden. Eind 2016 werd een plan uitgetekend en in maart-april van dit jaar werd het dossier in de markt gezet, getuigt Stephan Daems, de financieel directeur van Cegeka. Investeerders bleken evenwel weinig interesse te hebben om met 8 procent achter de 72,64 procentlocomotief van referentie-aandeelhouder André Knaepen te hangen, wat uiteraard ook de prijs drukte. "Degroof Petercam vroeg een wat groter pakket te kunnen plaatsen. Dat zou iets makkelijker zijn dan 8 procent", vertelt Daems. Vandaar de idee dat ook André Knaepen en LRM aandelen zouden verkopen. "COI had initieel niet de bedoeling te verkopen. Zij zijn in de loop van de transactie tot het besluit gekomen dat het beter was nu uit te stappen." COI is een overheids-vzw die bijna 10 procent van Cegeka bezat sinds de Limburgers in 2006 het Leuvense rekencentrum Ardatis in een aandelenruil hadden overgenomen. Gimv koopt uiteindelijk 23,6 procent van Cegeka. Behalve de COI- en de eigen aandelen, komt 4,4 procent van LRM, dat de helft van zijn belang verkoopt. Ten slotte levert André Knaepen zelf 1,64 procent in. Hij houdt 71 procent. Stephan Daems behoudt zijn belang van bijna 1 procent, bevestigt hij. De partijen worden aandeelhouder in een nieuwe Cegeka Holding, die op 11 september is opgericht en waarin de aandelen van Cegeka Groep worden ondergebracht. De verkopers geven geen informatie over de verkoopprijs, maar een enigszins vergelijkbaar bedrijf als Realdolmen noteert vandaag tegen een halve keer de omzet en 14,5 keer de cashflow. Die multiples zouden Cegeka op 210 tot 315 miljoen euro waarderen. Cegeka heeft echter een bedrijfswinstmarge die een vijfde hoger ligt dan die van Realdolmen. Het groeide vorig jaar organisch ook tweeëneenhalve keer sneller dan zijn collega's uit Huizingen. Dat verantwoordt een hogere waardering. Cegeka heeft trouwens nog altijd 3,86 procent van Realdolmen in portefeuille. Guy Sips, analist van KBC, schat Cegeka op een ondernemingswaarde van "250 tot 320 miljoen". Als we aannemen dat de gimv-deal Cegeka 325 miljoen miljoen euro waard maakt - tenslotte verwerft Gimv tegelijk een blokkeringsminderheid, eventueel samen met LRM - dan brengt de verkoop van de eigen aandelen slechts 25 miljoen euro aan vers geld in de koffers van Cegeka - veel minder dan de 100 miljoen die André Knaepen in de Tijd als versgeldinjectie noemt. Daems: "Tegelijk hebben we de bestaande kredietlijnen geherfinancierd en bijkomende kredietlijnen bekomen. Een deel daarvan ligt al vast, een deel is 'accordeonfinanciering' - principieel goedgekeurd, maar nog definitief te bevestigen. Een deel van het geld komt van Gimv zelf. Als je dat allemaal optelt, kom je aan die 100 miljoen."Een beursintroductie hoeven beleggers nog niet direct te verwachten. Heel hypothetisch is ooit eens 2020 genoemd, het jaar waarin André Knaepen 70 wordt en met Cegeka 1 miljard opbrengsten wil halen - nog een slok meer dan de 426 miljoen van 2016. "Uiteraard denkt een investeringsmaatschappij die instapt, ook al aan een exit. Maar 2020 is niet de horizon waarnaar we kijken, het zal wel later zijn. En dan is een beursintroductie een mogelijkheid, naast andere. Er is geen bepaalde exit vooropgesteld", zegt Daems. Cegeka heeft dit jaar nog geen overnames gedaan, maar Daems ontkent dat de financieringsronde een stop was. "Wij hebben nu een transactie in België in de pijplijn zitten. Een kleine transactie. Het boekenonderzoek is al voorbij, dus dat zal binnenkort rond zijn. Over een paar andere in het buitenland zijn er al gesprekken geweest." Cegeka is niet de enige participatie van Gimv in IT-diensten. Het verkocht in juli wel zijn belang in RES Software, een Nederlandse werkplekbeheerder, maar heeft nog aandelen in de kleine Franse systeemintegrator Mega International, het Leuvense Luciad (georuimtelijke software), het Duitse thinkstep (levencyclusbeheer, duurzaamheidsrapportering), CoScale uit Gent (monitoring van webtoepassingen) en het Duitse MackeVision (computeranimatie).