Nooit eerder gingen in een septembermaand zo veel bedrijven over de kop als dit jaar, blijkt uit cijfers van het handelsinformatiebureau Graydon.

In september van dit jaar gingen 1.190 bedrijven failliet. Daarmee wordt het vorige record van 1.161 falingen in september 2011 gebroken.

Sinds begin dit jaar hebben al 7.959 bedrijven de boeken neergelegd, wat overeenstemt met een toename met 4,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Het grootste aantal faillissementen doet zich voor in de horeca-, en bouwsector.

Volgens Graydon is er een uitdieping en verbreding aan de gang van de faillissementencyclus. Dat betekent dat de sectoren die leveren aan de consumentgerichte sectoren de klappen van de crisis beginnen te voelen, met name de groothandel, de sector van de zakelijke dienstverlening en de transportsector.

Graydon waarschuwt er voor dat ook de grote bedrijven worden geraakt, wat betekent dat steeds meer banen worden bedreigd. Sinds begin dit jaar gingen door de faillissementengolf in ons land al 15.596 banen verloren. Dat is een stijging met 14 procent, aldus Graydon. Het faillissement met de zwaarste gevolgen voor de werkgelegenheid kwam er op 25 september bij Steurs Industries uit Balen. Dat bedrijf had 79 werknemers in dienst.

Vooral in Vlaanderen vallen er rake klappen. In het Vlaamse gewest werd een toename van het aantal faillissementen met + 9,24 procent genoteerd, gekoppeld aan een banenverlies van +16 procent. In Wallonië is het aantal faillissementen met -2,4 procent gedaald, maar nam het banenverlies met +21 procent toe.

Als het van Graydon afhangt, dienen we ons vanaf nu vast te houden aan de takken van de bomen. Terugkijkend op het zwaarste derde kwartaal ooit, voorspelt het onderzoeksbureau tegen het einde van 2012 namelijk ruim 11.000 faillissementen op jaarbasis.

Volgens werkgeversorganisatie Unizo schort er wat aan het beleid in ons land, dat de 'situatie duidelijk niet ernstig genoeg inschat'. Unizo pleit voor een doorgedreven lastenverlaging, voor een versoepeling van de kredietverlening en een snelle omzetting van een Europese richtlijn inzake laattijdige betalingen. Volgens het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) zijn de hoge faillissementscijfers enkel te stoppen door structurele ingrepen, met in de eerste plaats een vermindering van de lasten op arbeid. (Belga/BO)

Nooit eerder gingen in een septembermaand zo veel bedrijven over de kop als dit jaar, blijkt uit cijfers van het handelsinformatiebureau Graydon.In september van dit jaar gingen 1.190 bedrijven failliet. Daarmee wordt het vorige record van 1.161 falingen in september 2011 gebroken. Sinds begin dit jaar hebben al 7.959 bedrijven de boeken neergelegd, wat overeenstemt met een toename met 4,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.Het grootste aantal faillissementen doet zich voor in de horeca-, en bouwsector. Volgens Graydon is er een uitdieping en verbreding aan de gang van de faillissementencyclus. Dat betekent dat de sectoren die leveren aan de consumentgerichte sectoren de klappen van de crisis beginnen te voelen, met name de groothandel, de sector van de zakelijke dienstverlening en de transportsector. Graydon waarschuwt er voor dat ook de grote bedrijven worden geraakt, wat betekent dat steeds meer banen worden bedreigd. Sinds begin dit jaar gingen door de faillissementengolf in ons land al 15.596 banen verloren. Dat is een stijging met 14 procent, aldus Graydon. Het faillissement met de zwaarste gevolgen voor de werkgelegenheid kwam er op 25 september bij Steurs Industries uit Balen. Dat bedrijf had 79 werknemers in dienst.Vooral in Vlaanderen vallen er rake klappen. In het Vlaamse gewest werd een toename van het aantal faillissementen met + 9,24 procent genoteerd, gekoppeld aan een banenverlies van +16 procent. In Wallonië is het aantal faillissementen met -2,4 procent gedaald, maar nam het banenverlies met +21 procent toe. Als het van Graydon afhangt, dienen we ons vanaf nu vast te houden aan de takken van de bomen. Terugkijkend op het zwaarste derde kwartaal ooit, voorspelt het onderzoeksbureau tegen het einde van 2012 namelijk ruim 11.000 faillissementen op jaarbasis. Volgens werkgeversorganisatie Unizo schort er wat aan het beleid in ons land, dat de 'situatie duidelijk niet ernstig genoeg inschat'. Unizo pleit voor een doorgedreven lastenverlaging, voor een versoepeling van de kredietverlening en een snelle omzetting van een Europese richtlijn inzake laattijdige betalingen. Volgens het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) zijn de hoge faillissementscijfers enkel te stoppen door structurele ingrepen, met in de eerste plaats een vermindering van de lasten op arbeid. (Belga/BO)