De investering van zowat 140 miljoen euro is slechts een eerste stap in een programma dat de ambitie koestert om jaarlijks tot 1 miljoen ton CO2-uitstoot te gaan hergebruiken in North Sea Port en zo een uitstootreductie "van wereldklasse" te realiseren.

De installaties komen op schiereiland Rodenhuize, vlakbij Gent, omgeven door andere sites en industrie die in de toekomst een sleutelrol zal spelen in het project. Een waterstoffabriek komt op de terreinen van de Franse energiegroep ENGIE. Daar wordt water via windenergie omgezet in groene waterstof en zuurstof met een elektrolyser van 65 megawatt. Een methanolfabriek zal die groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol.

De komende jaren wordt in het havengebied een ongeziene oefening gemaakt waarbij CO2 niet langer in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan de klimaatverandering. De CO2-uitstoot van zoveel mogelijk fabrieken moet met een nog aan te leggen infrastructuur afgeleid worden en chemisch verwerkt worden. Het hele North-CCU-Hub-project wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port.

Daarvoor is een partnerschap nodig tussen multinationals en kleinere bedrijven maar ook kennisinstellingen, hogere en lokale overheden. Gents havenschepen Sofie Bracke (Open Vld) spreekt van een "gigantische" reductie "die aantoont waarom dit voor onze stad zo een belangrijk project is". De Gentse stadsdiensten werken samen met het havenbestuur en de UGent om alle partners te ondersteunen.

"In dit geval werken we met 20 industriële en publieke spelers nauw samen om op die manier jaarlijks de CO2-emissie met zowat 160.000 ton te verminderen. Dat is goed voor 40.000 vluchten van Brussel naar Bali. Per jaar. Het project behoort tot de wereldklasse, klinkt het woensdag bij de officiële ondertekening van de formele samenwerkingsverbintenis, 'en zal de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld omvatten'.

Het Gentse deel van North Sea Port is volgens CEO Daan Schalck de ideale locatie voor het project. 'De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg', zegt Schalck. De private partners zullen samen met de Vlaamse investerinsmaatschappij PMV een groot deel van de investeringen dragen en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun. 'Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame innovatie', zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 'Bovendien is het ook een stap in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland', aldus Crevits.

North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste haalbaarheidsstudie, geformaliseerd in 2019 toen 20 private en publieke partners zich met een intentieverklaring achter een gezamenlijke ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation (CCU) schaarden. Die missie kadert in de 'European Green Deal', het plan van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De investering van zowat 140 miljoen euro is slechts een eerste stap in een programma dat de ambitie koestert om jaarlijks tot 1 miljoen ton CO2-uitstoot te gaan hergebruiken in North Sea Port en zo een uitstootreductie "van wereldklasse" te realiseren. De installaties komen op schiereiland Rodenhuize, vlakbij Gent, omgeven door andere sites en industrie die in de toekomst een sleutelrol zal spelen in het project. Een waterstoffabriek komt op de terreinen van de Franse energiegroep ENGIE. Daar wordt water via windenergie omgezet in groene waterstof en zuurstof met een elektrolyser van 65 megawatt. Een methanolfabriek zal die groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De komende jaren wordt in het havengebied een ongeziene oefening gemaakt waarbij CO2 niet langer in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan de klimaatverandering. De CO2-uitstoot van zoveel mogelijk fabrieken moet met een nog aan te leggen infrastructuur afgeleid worden en chemisch verwerkt worden. Het hele North-CCU-Hub-project wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port. Daarvoor is een partnerschap nodig tussen multinationals en kleinere bedrijven maar ook kennisinstellingen, hogere en lokale overheden. Gents havenschepen Sofie Bracke (Open Vld) spreekt van een "gigantische" reductie "die aantoont waarom dit voor onze stad zo een belangrijk project is". De Gentse stadsdiensten werken samen met het havenbestuur en de UGent om alle partners te ondersteunen."In dit geval werken we met 20 industriële en publieke spelers nauw samen om op die manier jaarlijks de CO2-emissie met zowat 160.000 ton te verminderen. Dat is goed voor 40.000 vluchten van Brussel naar Bali. Per jaar. Het project behoort tot de wereldklasse, klinkt het woensdag bij de officiële ondertekening van de formele samenwerkingsverbintenis, 'en zal de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld omvatten'. Het Gentse deel van North Sea Port is volgens CEO Daan Schalck de ideale locatie voor het project. 'De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg', zegt Schalck. De private partners zullen samen met de Vlaamse investerinsmaatschappij PMV een groot deel van de investeringen dragen en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun. 'Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame innovatie', zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. 'Bovendien is het ook een stap in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland', aldus Crevits.North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste haalbaarheidsstudie, geformaliseerd in 2019 toen 20 private en publieke partners zich met een intentieverklaring achter een gezamenlijke ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation (CCU) schaarden. Die missie kadert in de 'European Green Deal', het plan van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.