In een terugblik op het voorbije jaar toonde Van Eetvelt zich dinsdagavond in zijn afscheidstoespraak vooral fier op de recente verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent voor kmo's. "Ook de terugkeer van de proefperiode bij aanwervingen behoort tot onze recente toprealisaties. Naast het afblokken van boetes voor werkgevers met langdurig ziek personeel. En uiteraard de automatische toekenning van een premie bij hinder door openbare werken. Binnenkort kunnen ook detailhandelaars flexi-jobbers inschakelen. En wie te goeder trouw failliet gaat, krijgt opnieuw meer kans om met een schone lei te herstarten." Voor de toekomst is het volgens Van Eetvelt belangrijk dat "de kmo's, veel meer nog dan nu, voorloper worden in het gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden". En ook de overheid heeft daar volgens hem een grote verantwoordelijkheid. "Onze ondernemers hebben dringend nood aan een veel toekomstgerichter regelgevend kader. Een soepele wetgeving, die hen toelaat wendbaar in te spelen op de disruptieve uitdagingen die ze moeten aangaan." (Belga)

In een terugblik op het voorbije jaar toonde Van Eetvelt zich dinsdagavond in zijn afscheidstoespraak vooral fier op de recente verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent voor kmo's. "Ook de terugkeer van de proefperiode bij aanwervingen behoort tot onze recente toprealisaties. Naast het afblokken van boetes voor werkgevers met langdurig ziek personeel. En uiteraard de automatische toekenning van een premie bij hinder door openbare werken. Binnenkort kunnen ook detailhandelaars flexi-jobbers inschakelen. En wie te goeder trouw failliet gaat, krijgt opnieuw meer kans om met een schone lei te herstarten." Voor de toekomst is het volgens Van Eetvelt belangrijk dat "de kmo's, veel meer nog dan nu, voorloper worden in het gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden". En ook de overheid heeft daar volgens hem een grote verantwoordelijkheid. "Onze ondernemers hebben dringend nood aan een veel toekomstgerichter regelgevend kader. Een soepele wetgeving, die hen toelaat wendbaar in te spelen op de disruptieve uitdagingen die ze moeten aangaan." (Belga)