De mededeling van de kredietbeoordelaar begint met de opmerking dat België "een aanzienlijke fiscale ontsporing" heeft gekend in 2016. Maar desondanks gaat hij ervan uit dat de regering het begrotingstekort zal opruimen zoals beloofd, al zal het aan een trager tempo gebeuren dan officieel gepland. Niet alleen waren er vorig jaar ongeplande uitgaven in verband met terrorisme en de asielcrisis, de regering voerde ook belastingstimulansen in om de werkgelegenheid te stimuleren. Die hebben gewerkt, stelt S&P: de lagere sociale bijdragen, vooral voor werknemers met de laagste lonen, promoten groei en sociale inclusie. Die maatregelen wegen op het budget. S&P weet dat het steeds de bedoeling was om eerst de belastingen te verlagen en later pas te besparen in de uitgaven. Het ratingbureau ziet het dan ook als een test voor de regering in de komende jaren: zal ze erin slagen te besparen op de uitgaven in de aanloop naar de regionale en federale verkiezingen in 2019? (Belga)

De mededeling van de kredietbeoordelaar begint met de opmerking dat België "een aanzienlijke fiscale ontsporing" heeft gekend in 2016. Maar desondanks gaat hij ervan uit dat de regering het begrotingstekort zal opruimen zoals beloofd, al zal het aan een trager tempo gebeuren dan officieel gepland. Niet alleen waren er vorig jaar ongeplande uitgaven in verband met terrorisme en de asielcrisis, de regering voerde ook belastingstimulansen in om de werkgelegenheid te stimuleren. Die hebben gewerkt, stelt S&P: de lagere sociale bijdragen, vooral voor werknemers met de laagste lonen, promoten groei en sociale inclusie. Die maatregelen wegen op het budget. S&P weet dat het steeds de bedoeling was om eerst de belastingen te verlagen en later pas te besparen in de uitgaven. Het ratingbureau ziet het dan ook als een test voor de regering in de komende jaren: zal ze erin slagen te besparen op de uitgaven in de aanloop naar de regionale en federale verkiezingen in 2019? (Belga)