"We hebben onze slag thuisgehaald over de polyvalentie, waarvan de minister uiteindelijk is afgestapt, maar in de overige dossiers die we naar voren hebben geschoven, is er geen vooruitgang", zegt Aubry Mairiaux, voorzitter van de vakbond NUOD bij de FOD Financiën. De bonden eisen onder meer aanwervingen in controlefuncties en betere werkomstandigheden voor de douaniers. En ze klagen over een geplande verlaging van de verplaatsingsvergoedingen. "Een nieuwe aanval op de controleurs, die hun eigen wagen gebruiken voor hun opdrachten", luidt het daarover. De maat is vol voor de bonden. Ze willen een versnelling hoger schakelen "over een tiental dagen", waarschuwt Mairiaux, zonder zich over de aard van de geplande acties uit te laten. (Belga)

"We hebben onze slag thuisgehaald over de polyvalentie, waarvan de minister uiteindelijk is afgestapt, maar in de overige dossiers die we naar voren hebben geschoven, is er geen vooruitgang", zegt Aubry Mairiaux, voorzitter van de vakbond NUOD bij de FOD Financiën. De bonden eisen onder meer aanwervingen in controlefuncties en betere werkomstandigheden voor de douaniers. En ze klagen over een geplande verlaging van de verplaatsingsvergoedingen. "Een nieuwe aanval op de controleurs, die hun eigen wagen gebruiken voor hun opdrachten", luidt het daarover. De maat is vol voor de bonden. Ze willen een versnelling hoger schakelen "over een tiental dagen", waarschuwt Mairiaux, zonder zich over de aard van de geplande acties uit te laten. (Belga)