HR Rail aanvaardt de stakingsaanzegging niet omdat de aanzeggingstermijn niet gerespecteerd werd. Daarnaast kan volgens het bedrijf geen beroep worden gedaan op een uitzonderingsmaatregel om de huidige stakingsaanzegging te verlengen. "De inhoud van deze stakingsaanzeggingen beperkt zich namelijk niet tot de motieven van de stakingsaanzegging van ACOD van 22 februari. Deze motieven betroffen regeringsmaatregelen, terwijl de motieven van ACOD sector "Spoor" maatregelen intern Belgische Spoorwegen betreffen", luidt het. ACOD Spoor schort in "afwachting van juridisch onderzoek van onze kant" de stakingsaanzegging daarom op en informeert zijn leden dat de staking niet gedekt kan worden. De spoorbond benadrukt wel dat de staking van maandagavond en dinsdag rechtsgeldig is en dat "eventuele strafmaatregelen naar militanten en leden die de voorbije dagen spontaan gestaakt hebben, door onze organisatie zullen gecontesteerd worden". "We beraden ons eerstdaags binnen onze nationale instanties over de verder te volgen strategie", besluit de vakbond op zijn website. (Belga)

HR Rail aanvaardt de stakingsaanzegging niet omdat de aanzeggingstermijn niet gerespecteerd werd. Daarnaast kan volgens het bedrijf geen beroep worden gedaan op een uitzonderingsmaatregel om de huidige stakingsaanzegging te verlengen. "De inhoud van deze stakingsaanzeggingen beperkt zich namelijk niet tot de motieven van de stakingsaanzegging van ACOD van 22 februari. Deze motieven betroffen regeringsmaatregelen, terwijl de motieven van ACOD sector "Spoor" maatregelen intern Belgische Spoorwegen betreffen", luidt het. ACOD Spoor schort in "afwachting van juridisch onderzoek van onze kant" de stakingsaanzegging daarom op en informeert zijn leden dat de staking niet gedekt kan worden. De spoorbond benadrukt wel dat de staking van maandagavond en dinsdag rechtsgeldig is en dat "eventuele strafmaatregelen naar militanten en leden die de voorbije dagen spontaan gestaakt hebben, door onze organisatie zullen gecontesteerd worden". "We beraden ons eerstdaags binnen onze nationale instanties over de verder te volgen strategie", besluit de vakbond op zijn website. (Belga)