De spoordirectie keurde in december een reeks maatregelen goed om de productiviteit te verhogen, zoals gevraagd door de overheid. Daarbij zat ook de maatregel rond kredietdagen, die aan de spoorwerknemers worden toegekend omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur. Concreet werd beslist om het aantal kredietdagen per werknemers te berekenen op basis van de werkelijk uitgevoerde prestaties, wat tot nu toe niet het geval was. "We hebben steeds gezegd dat we open stonden voor overleg over de beste manier en de timing om de maatregel toe te passen", zegt Litte Frooninck, de woordvoerster van HR Rail. "Er is vijf maanden lang de mogelijkheid geweest tot overleg, maar de werknemersvertegenwoordigers hebben geen alternatieve oplossingen aangeboden die dezelfde resultaten opleverden." Daarop werd vorige week tijdens een sturingscomité beslist de maatregel door te voeren en een omzendbrief uit te sturen. Volgens de vakbonden leidt de nieuwe berekening ertoe dat spoorlui een tot twee kredietdagen verliezen. Woensdagnamiddag is de toestand vrijwel onveranderd, met werkondebrekingen in de werkplaatsen in Brussel, Wallonië en Mechelen. In de Brusselse stations Noord en Zuid zijn de loketten niet bemand. Het treinverkeer rond Charleroi, waar een seinpost getroffen was door de acties, zou stilaan terug op gang komen. Zo werd vernomen bij NMBS en Infrabel. (Belga)

De spoordirectie keurde in december een reeks maatregelen goed om de productiviteit te verhogen, zoals gevraagd door de overheid. Daarbij zat ook de maatregel rond kredietdagen, die aan de spoorwerknemers worden toegekend omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur. Concreet werd beslist om het aantal kredietdagen per werknemers te berekenen op basis van de werkelijk uitgevoerde prestaties, wat tot nu toe niet het geval was. "We hebben steeds gezegd dat we open stonden voor overleg over de beste manier en de timing om de maatregel toe te passen", zegt Litte Frooninck, de woordvoerster van HR Rail. "Er is vijf maanden lang de mogelijkheid geweest tot overleg, maar de werknemersvertegenwoordigers hebben geen alternatieve oplossingen aangeboden die dezelfde resultaten opleverden." Daarop werd vorige week tijdens een sturingscomité beslist de maatregel door te voeren en een omzendbrief uit te sturen. Volgens de vakbonden leidt de nieuwe berekening ertoe dat spoorlui een tot twee kredietdagen verliezen. Woensdagnamiddag is de toestand vrijwel onveranderd, met werkondebrekingen in de werkplaatsen in Brussel, Wallonië en Mechelen. In de Brusselse stations Noord en Zuid zijn de loketten niet bemand. Het treinverkeer rond Charleroi, waar een seinpost getroffen was door de acties, zou stilaan terug op gang komen. Zo werd vernomen bij NMBS en Infrabel. (Belga)