De bonden zullen zaterdag een voorstel van de directie voorleggen aan hun achterban. Dat bevat onder meer een regeling waardoor elke winkel in de komende zes maanden 42 werkuren extra kan inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. Daarnaast zijn daarin ook een aantal thema's vastgelegd voor besprekingen over een nieuwe cao. Volgens Lidl-woordvoerster Colbrandt bieden "de heel verregaande voorstellen een antwoord op alle eisen van de vakbonden". Lidl betreurt dan ook dat er vrijdagavond nog geen akkoord kon worden bereikt. "Het is een zeer spijtige situatie, na acht uur onderhandelen", zegt ze. "Maar er was geen bereidwilligheid bij een van de drie partijen." Het was met name de socialistische BBTK die dwars lag. "Wij hadden graag een akkoord gehad, maar we konden ons niet vinden in de beperking van de extra 42 werkuren tot zes maanden", zegt vakbondssecretaris Jan De Weghe. "De directie redeneert dat die zes maanden volstaan om tot een akkoord te komen, maar wij willen dat die extra uren er komen voor onbepaalde duur of tot er een akkoord is. Waarom kan de directie die garantie niet geven? Ze leggen de bal in ons kamp, maar zij hebben geen vertrouwen in ons en wij vertrouwen hen niet." Zowel de christelijke LBC-NVK als de ACLVB waren wel bereid zich achter dit voorstel te scharen. "Wij zijn teleurgesteld", zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB. "Voor ons was wat op tafel lag aanvaardbaar." Vakbondssecretaris van LBC-NVK Johan Lippens zag in het akkoord een goede regeling in afwachting van een "meer structurele oplossing". Vermoedelijk zullen de spontane acties van de voorbije drie dagen ook zaterdag aanhouden. "Wij zullen alvast geen acties tegenhouden", zegt onder meer Lippens. Vrijdag bleven meer dan honderd winkels van Lidl dicht. (Belga)

De bonden zullen zaterdag een voorstel van de directie voorleggen aan hun achterban. Dat bevat onder meer een regeling waardoor elke winkel in de komende zes maanden 42 werkuren extra kan inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. Daarnaast zijn daarin ook een aantal thema's vastgelegd voor besprekingen over een nieuwe cao. Volgens Lidl-woordvoerster Colbrandt bieden "de heel verregaande voorstellen een antwoord op alle eisen van de vakbonden". Lidl betreurt dan ook dat er vrijdagavond nog geen akkoord kon worden bereikt. "Het is een zeer spijtige situatie, na acht uur onderhandelen", zegt ze. "Maar er was geen bereidwilligheid bij een van de drie partijen." Het was met name de socialistische BBTK die dwars lag. "Wij hadden graag een akkoord gehad, maar we konden ons niet vinden in de beperking van de extra 42 werkuren tot zes maanden", zegt vakbondssecretaris Jan De Weghe. "De directie redeneert dat die zes maanden volstaan om tot een akkoord te komen, maar wij willen dat die extra uren er komen voor onbepaalde duur of tot er een akkoord is. Waarom kan de directie die garantie niet geven? Ze leggen de bal in ons kamp, maar zij hebben geen vertrouwen in ons en wij vertrouwen hen niet." Zowel de christelijke LBC-NVK als de ACLVB waren wel bereid zich achter dit voorstel te scharen. "Wij zijn teleurgesteld", zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB. "Voor ons was wat op tafel lag aanvaardbaar." Vakbondssecretaris van LBC-NVK Johan Lippens zag in het akkoord een goede regeling in afwachting van een "meer structurele oplossing". Vermoedelijk zullen de spontane acties van de voorbije drie dagen ook zaterdag aanhouden. "Wij zullen alvast geen acties tegenhouden", zegt onder meer Lippens. Vrijdag bleven meer dan honderd winkels van Lidl dicht. (Belga)