"In plaats van te staken, kan men beter het gesprek aangaan. Overleg gebeurt immers aan tafel en niet op straat. Men voert geen actie terwijl het overleg nog loopt. Andere vakbonden nemen daarin blijkbaar wel hun verantwoordelijkheid", zegt Buysse. Minister van Pensioenen Bacquelaine wil op basis van enkele criteria een pensioenregeling uitwerken in verband met de zware beroepen: onregelmatige uren, veiligheidsrisico's en zware fysieke arbeid. "Onze basisfilosofie in dit dossier is niet veranderd", klinkt het bij het VBO. "Een pensioenhervorming is noodzakelijk. Die mag niet worden uitgehold door allerlei uitzonderingsregelingen en het bestendigen van onhoudbare privileges uit het verleden. Inzake 'zware beroepen' hebben we altijd gepleit voor een aanpak op basis van objectieve, meetbare, controleerbare criteria, rekening houdende met de afgesproken budgettaire beperkingen. Wij passen voor vage, subjectieve criteria waardoor uiteindelijk iedereen een 'zwaar beroep' heeft", aldus Buysse. (Belga)

"In plaats van te staken, kan men beter het gesprek aangaan. Overleg gebeurt immers aan tafel en niet op straat. Men voert geen actie terwijl het overleg nog loopt. Andere vakbonden nemen daarin blijkbaar wel hun verantwoordelijkheid", zegt Buysse. Minister van Pensioenen Bacquelaine wil op basis van enkele criteria een pensioenregeling uitwerken in verband met de zware beroepen: onregelmatige uren, veiligheidsrisico's en zware fysieke arbeid. "Onze basisfilosofie in dit dossier is niet veranderd", klinkt het bij het VBO. "Een pensioenhervorming is noodzakelijk. Die mag niet worden uitgehold door allerlei uitzonderingsregelingen en het bestendigen van onhoudbare privileges uit het verleden. Inzake 'zware beroepen' hebben we altijd gepleit voor een aanpak op basis van objectieve, meetbare, controleerbare criteria, rekening houdende met de afgesproken budgettaire beperkingen. Wij passen voor vage, subjectieve criteria waardoor uiteindelijk iedereen een 'zwaar beroep' heeft", aldus Buysse. (Belga)