In de VS legt het Congres een schuldenplafond vast dat bepaalt hoeveel geld de regering mag lenen. De limiet is sinds de invoering in 1917 tientallen keren verhoogd omdat het geld anders op zou geraken. De laatste verhoging vond eind 2021 plaats, toen met 2,5 biljoen dollar. Die kredietlimiet wordt geacht voldoende te zijn om de overheidsactiviteiten te financieren tot 2023. De VS bevindt zich momenteel in een delicate economische situatie. De inflatie is het hoogst in decennia. In de strijd tegen de prijsstijgingen is de Federal Reserve begonnen de belangrijkste rentevoet snel en grote stappen te verhogen. Dat maakt lenen duurder. Experts zien dat als een groot probleem, ook met betrekking tot de staatsschuld. (Belga)

In de VS legt het Congres een schuldenplafond vast dat bepaalt hoeveel geld de regering mag lenen. De limiet is sinds de invoering in 1917 tientallen keren verhoogd omdat het geld anders op zou geraken. De laatste verhoging vond eind 2021 plaats, toen met 2,5 biljoen dollar. Die kredietlimiet wordt geacht voldoende te zijn om de overheidsactiviteiten te financieren tot 2023. De VS bevindt zich momenteel in een delicate economische situatie. De inflatie is het hoogst in decennia. In de strijd tegen de prijsstijgingen is de Federal Reserve begonnen de belangrijkste rentevoet snel en grote stappen te verhogen. Dat maakt lenen duurder. Experts zien dat als een groot probleem, ook met betrekking tot de staatsschuld. (Belga)