Spyker daagt GM voor de rechtbank om - namens dochter Saab Automobile - een schadevergoeding van 3 miljard dollar (2,4 miljard euro) te eisen.

Spyker vraagt een schadevergoeding omdat GM de onderhandelingen over een mogelijke transactie tussen Saab en het Chinese Youngman heeft tegengewerkt. GM lag, als belangrijke aandeelhouder, dwars omdat de autoreus vreesde dat de Chinezen met een deel van de technologie zouden gaan lopen. Volgens Spyker was GM eenvoudigweg niet van plan enige concurrentie op de Chinese markt te gedogen.

Spyker blijft hoe dan ook van oordeel dat GM de intentie had Saab moedwillig naar het bankroet te loodsen. Aangezien Saab intussen bankroet werd verklaard, neemt Spyker de gerechtskosten voor eigen rekening. Er zou bovendien nog een andere niet nader vernoemde investeerder bereid zijn de rechtszaak financieel te spekken mocht dat nodig zijn.

In een toelichting klinkt Spyker- topman Victor Muller in ieder geval bijzonder strijdvaardig: "Sinds het bankroet van Saab werd onverzettelijk gewerkt aan de voorbereidingen voor de rechtszaak, die voor Spyker en Saab als compensatie moet gelden voor de enorme schade die werd geleden door de onwettige acties van GM". (BO)

Spyker daagt GM voor de rechtbank om - namens dochter Saab Automobile - een schadevergoeding van 3 miljard dollar (2,4 miljard euro) te eisen.Spyker vraagt een schadevergoeding omdat GM de onderhandelingen over een mogelijke transactie tussen Saab en het Chinese Youngman heeft tegengewerkt. GM lag, als belangrijke aandeelhouder, dwars omdat de autoreus vreesde dat de Chinezen met een deel van de technologie zouden gaan lopen. Volgens Spyker was GM eenvoudigweg niet van plan enige concurrentie op de Chinese markt te gedogen.Spyker blijft hoe dan ook van oordeel dat GM de intentie had Saab moedwillig naar het bankroet te loodsen. Aangezien Saab intussen bankroet werd verklaard, neemt Spyker de gerechtskosten voor eigen rekening. Er zou bovendien nog een andere niet nader vernoemde investeerder bereid zijn de rechtszaak financieel te spekken mocht dat nodig zijn.In een toelichting klinkt Spyker- topman Victor Muller in ieder geval bijzonder strijdvaardig: "Sinds het bankroet van Saab werd onverzettelijk gewerkt aan de voorbereidingen voor de rechtszaak, die voor Spyker en Saab als compensatie moet gelden voor de enorme schade die werd geleden door de onwettige acties van GM". (BO)