De bonden maken zich grote zorgen over de besparingen bij het spoor, en de gevolgen daarvan voor het personeel en de dienstverlening. De vakbonden dienden hun stakingsaanzegging in na het mislukken van het overleg over een sociaal akkoord 2016-2018. De spoordirecties legden na het mislukken ervan eenzijdig verschillende productieverhogende maatregelen op. De NMBS waarschuwt woensdag en donderdag voor "een risico op verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, in de eerste plaats in Wallonië en Brussel". De hinder in het noorden van het land zou relatief beperkt moeten blijven. De Nederlandstalige vleugels van de bonden zagen vorige woensdag af van hun deelname aan de staking. Voor minister van Werk Kris Peeters was het opschorten van de staking een noodzakelijke voorwaarde om een sociaal bemiddelaar aan te stellen. Toch zullen mogelijk ook hun militanten zich aansluiten bij de staking, want ook zij zijn door de aanzegging gedekt. Bovendien laat de kleine machinistenbond ASTB zijn leden vrij om te staken. Hoewel aanvankelijk was beslist om ook op 21, 22 en 23 januari te staken, kwamen de bonden daarop terug na overleg met studenten. Zij hadden hun beklag gedaan dat de staking middenin de examenperiode viel. (Belga)

De bonden maken zich grote zorgen over de besparingen bij het spoor, en de gevolgen daarvan voor het personeel en de dienstverlening. De vakbonden dienden hun stakingsaanzegging in na het mislukken van het overleg over een sociaal akkoord 2016-2018. De spoordirecties legden na het mislukken ervan eenzijdig verschillende productieverhogende maatregelen op. De NMBS waarschuwt woensdag en donderdag voor "een risico op verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, in de eerste plaats in Wallonië en Brussel". De hinder in het noorden van het land zou relatief beperkt moeten blijven. De Nederlandstalige vleugels van de bonden zagen vorige woensdag af van hun deelname aan de staking. Voor minister van Werk Kris Peeters was het opschorten van de staking een noodzakelijke voorwaarde om een sociaal bemiddelaar aan te stellen. Toch zullen mogelijk ook hun militanten zich aansluiten bij de staking, want ook zij zijn door de aanzegging gedekt. Bovendien laat de kleine machinistenbond ASTB zijn leden vrij om te staken. Hoewel aanvankelijk was beslist om ook op 21, 22 en 23 januari te staken, kwamen de bonden daarop terug na overleg met studenten. Zij hadden hun beklag gedaan dat de staking middenin de examenperiode viel. (Belga)